Θερινά – Προσωρινά δρομολόγια της ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.


(Ανανεώνονται αυτόματα & στο ktelarkadias.gr)

Από την ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε ανακοινώνεται στο επιβατικό κοινό ότι για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του οι ώρες εκτέλεσης των προσωρινών δρομολογίων για τους καλοκαιρινούς
μήνες του 2020 είναι οι εξής:
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός
08:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός *εκτός Σαββατοκύριακου
09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός
12:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός
13:45 Ισθμός – μόνο Κηφισό *μόνο Παρασκευή
15:00 Ισθμός – μόνο Κηφισό
16:30 Ισθμός – Κηφισός *Εκτός Σαββάτου
17:00 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός *κάθε Κυριακή ή Δευτέρα Αργία
17:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός
19:00 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός
21:30 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός κάθε Παρασκευή & Κυριακή ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ: 06:45Ανταπόκριση (09:00) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη (από 03/08/2020)
08:00Ανταπόκριση (10:15) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη (έως 03/08/2020) 09:30Ανταπόκριση (11:45) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη – Ανδρίτσαινα – Ζάχα & Γορτυνία
11:00Ανταπόκριση (13:15) στην Τρίπολη για Άστρος – Λεωνίδιο & (13:45) για Μαζέϊκα 12:30Ανταπόκριση (15:00) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη
15:00Κάθε Παρασκευή 16:00Ανταπόκριση (18:30) στην Τρίπολη για Γορτυνία
17:15Ανταπόκριση (19:30) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη και κάθε Παρασκευή Μαζέϊκα 19:15Ισθμός – Τρίπολη εκτός Σαββάτου 20:15Ανταπόκριση (22:15) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη *κάθε Σάββατο (όχι) Μεγαλόπολη
22:00 *Ισθμός – Τρίπολη *κάθε Παρασκευή & Κυριακή
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
07:30
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
09:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ – ΙΣΘΜΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
11:00
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:
14:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή
16:15 *κάθε Κυριακή
ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
19:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή & Κυριακή
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ:
14:05 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
16:30 *μόνο Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
07:15 *εκτός Σαββατοκύριακου
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
13:00 *εκτός Σαββατοκύριακου
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
05:45 *εκτός Σαββατοκύριακου
07:15 *εκτός Σαββατοκύριακου
08:45 *ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη
11:30 *Από 03/08/2020
14:00 *εκτός Σαββατοκύριακου και για Πάτρα από 01/08/2020
16:30
18:00
20:30 *κάθε Παρασκευή & Κυριακή
ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
09:30
12:30
17:15
20:15 *εκτός Σαββάτου
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
05:00 *εκτός Σαββατοκύριακου
07:15
09:00*από 3/08/2020
11:45
13:15 *εκτός Σαββατοκύριακου
15:00
19:30
22:15 *εκτός Σαββάτου
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
05:45 *εκτός Σαββατοκύριακου
07:15 *εκτός Σαββατοκύριακου
08:45
11:30 *από 03/08/2020
14:00 *εκτός Σαββατοκύριακο από 01/08/2020
16:30
18:00
20:30 *ανταπόκριση (21:30) στην Τρίπολη για Αθήνα κάθε Παρασκευή & Κυριακή
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
08:15εκτός Σαββατοκύριακο ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 13:00εκτός Σαββατοκύριακο
ΖΑΧΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
14:45 *εκτός Παρασκευής & Σάββατο
ΔΑΦΝΟΥΛΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
14:45 *μόνο Παρασκευή
ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΖΑΧΑ:
09:30 *εκτός Παρασκευή & Σάββατο ** ανταπόκριση (11:45) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη –
Ανδρίτσαινα – Ζάχα.
ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΔΑΦΝΟΥΛΑ:
09:30 *μόνο Παρασκευή ** ανταπόκριση (11:45) στην Τρίπολη για Μεγαλόπολη – Ανδρίτσαινα
– Δαφνούλα.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ:
09:30 *εκτός Κυριακής **ανταπόκριση στην Τρίπολη & αναχώρηση (12:00) για Τρόπαια – Δόξα
– Λουτρά
09:30 *κάθε Δευτέρα & Παρασκευή **ανταπόκριση στην Τρίπολη & αναχώρηση (12:00) για
Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά και Τριποταμιά
16:00 *καθημερινά εκτός Σάββατου **ανταπόκριση (18:30) στην Τρίπολη για Δημητσάνα –
Τρόπαια – Δόξα – Λουτρά και συνεχίζει για Τριποταμιά *μόνο Κυριακή
ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
06:15 Από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *μόνο Δευτέρα & Παρασκευή
**ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη
06:45 Από Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα *καθημερινά εκτός Κυριακής
**ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη
13:00 Από Τριποταμιά – Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα – Τρίπολη – Αθήνα *μόνο Κυριακή
13:30 Από Λουτρά – Δόξα – Τρόπαια – Βυτίνα – Τρίπολη – Αθήνα *εκτός Σαββάτου
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
07:00 *εκτός Σαββατοκύριακου **ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία
– Λάρισα – Θεσσαλονίκη
08:00 *μόνο Σάββατο **ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία – Λάρισα
– Θεσσαλονίκη
15:15 *εκτός Σαββατοκύριακου
15:30 *μόνο Σαββατοκύριακου
ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):
11:00 *Ανταπόκριση (13:45) στην Τρίπολη για Δάρα – Κλειτορία (Μαζέϊκα)
17:15 *μόνο Παρασκευή **ανταπόκριση (19:30) στην Τρίπολη για Δάρα – Κλειτορία (Μαζέϊκα)
ΑΘΗΝΑ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:
07:30 Από Πειραιά
08:15 Από Αθήνα *Δευτέρα ανταπόκριση για Βλυσιδιά

*Τρίτη ανταπόκριση για Παλαιοχώρι – Αγ. Βασίλειος
*Τετάρτη ανταπόκριση για Πελετά
*Πέμπτη ανταπόκριση για Κοσμά
*Παρασκευή ανταπόκριση για Μαρί

11:00 *Ανταπόκριση (13:15) στην Τρίπολη για Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο
16:30
ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:
06:00 *μέσω Τρίπολης εκτός Κυριακής Πλ. Καραϊσκάκη – Κηφισός
08:15 *Πλ. Καραϊσκάκη – Κηφισός
13:30 *μέσω Τρίπολης – Πλ. Καραϊσκάκη – Κηφισός
16:30 *Ελαιώνας – Κηφισός
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:
05:50 *εκτός Σαββατοκύριακου
13:15
17:00 *ανταπόκριση στο Άστρος για Λεωνίδιο με Λεωφορείο από Αθήνα για Λεωνίδιο
ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:
06:00 *εκτός Κυριακής **ανταπόκριση (09:45) στην Τρίπολη για Ισθμό – Θήβα – Λαμία –
Λάρισα – Θεσσαλονίκη
13:30 *ανταπόκριση (16:15) στην Τρίπολη για Πάτρα κάθε Κυριακή
16:30 *ανταπόκριση στο Άστρος για Τρίπολη με Λεωφορείο από Λεωνίδιο για Αθήνα
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ: *για μπάνια Άστρος
08:00 Από Καλαβρύτων (Λέσχη Αξιωματικών) -Μαινάλου – Ερ. Σταυρού – πλ. Ανεξαρτησίας –
Πλ. Αγίου Βασιλείου – Πλ. Κολοκοτρώνη – ΚΤΕΛ
08:30 ΚΤΕΛ – Παράλιο Άστρος (Μπαταρόλα)

11:00 ΚΤΕΛ – Πλ. Κολοκοτρώνη – Παράλιο Άστρος (Μπαταρόλα)
13:15 ΚΤΕΛ – Πλ. Κολοκοτρώνη – Παράλιο Άστρος
17:00 ΚΤΕΛ – Παράλιο Άστρος (Μπαταρόλα)
ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ: *από μπάνια Άστρος
13:00 Από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Πλ. Κολοκοτρώνη – Πλ. Βασιλείου – Πλ.
Ανεξαρτησίας – Ερ. Σταυρού – Μαινάλου – Καλαβρύτων (Λέσχη Αξιωματικών) – ΚΤΕΛ
14:30 Μόνο από Παρ. Άστρος – Άστρος – Πλ. Κολοκοτρώνη – ΚΤΕΛ
18:00 Από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Πλ. Κολοκοτρώνη – Πλ. Βασιλείου – Πλ.
Ανεξαρτησίας – Ερ. Σταυρού – Μαινάλου – Καλαβρύτων (Λέσχη Αξιωματικών) – ΚΤΕΛ
20:00 Από Μπαταρόλα – Παρ. Άστρος – Άστρος – Πλ. Κολοκοτρώνη – Πλ. Βασιλείου – Πλ.
Ανεξαρτησίας – Ερ. Σταυρού – Μαινάλου – Καλαβρύτων (Λέσχη Αξιωματικών) – ΚΤΕΛ.


Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε στα Τηλ.: 2710 222 560 & 2710 230 140 / Δέματα:
2710 230 162 & 6984 480000/ ή στην ιστοσελίδα: www: ktelarkadias.gr / και στο e-mail:
ktelark@otenet.gr / Ακόμα: και στα κατά τόπους Πρακτορεία μας: Αθήνας: 210 5153 510.
Μεγαλόπολης: 27910 22238. Άστρους: 27550 22218. Παρ. Άστρους: 27550 51301. Λεωνιδίου:
27570 22255. Τυρού: 27570 41467. Τροπαίων: 27970 22214. Λαγκαδίων: 27950 43511.
Κλειτορίας: 26920 31057. Ανδρίτσαινας: 26260 22239. Πάτρας: 2610 423400. Καλαμάτας: 27210
20700 & 27210 22823. Πύργου: 26210 20600. Άργους: 27510 23162 & 27520 67157.
Ναυπλίου: 27520 27323. Θεσσαλονίκης: 2310 595 426. Πειραιά: 210 412 6126, Ισθμού: 27410
83000

Προσφορές Εισιτηρίων.

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 28 € / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32 € /
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ/ΔΑΦΝΟΥΛΑ – ΖΑΧΑ – ΧΑΝΙ ΚΟΡΜΠΑ – ΑΘΗΝΑ – ΧΑΝΙ ΚΟΡΜΠΑ – ΖΑΧΑ –
ΑΝΔΡΙΤΣΙΑΝΑ/ΔΑΦΝΟΥΛΑ 45 € / ΛΕΒΙΔΙ – ΑΘΗΝΑ – ΛΕΒΙΔΙ 32 € / ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ
35 € / ΒΥΤΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΒΥΤΙΝΑ 35 € / ΚΑΡΚΑΚΟΥ – ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΚΑΛΟΥ 38 € / ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ –
ΑΘΗΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 38 € / ΛΑΓΚΑΔΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ 38 € / ΤΡΟΠΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΤΡΟΠΑΙΑ
45 € / ΛΟΥΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΤΟΥΜΠΙΤΣΙ – ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ – ΑΘΗΝΑ – ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ –
ΤΟΥΜΠΙΤΣΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΛΟΥΤΡΑ 48 € / ΜΑΖΕΪΚΑ – ΑΘΗΝΑ – ΜΑΖΕΪΚΑ 36 € / ΛΕΩΝΙΔΙΟ –
ΑΘΗΝΑ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ 38€ / ΤΥΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ – ΤΥΡΟΣ 34 € / ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ – ΑΣΤΡΟΣ 28 € /
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ 90 € / ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 73 € / ΤΡΙΠΟΛΗ –
ΛΑΜΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 50 € / ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ (Μπάνια Ημέρας) 7 € / ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ
– ΤΡΙΠΟΛΗ 32 € / ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ (Αυθημερόν) 7 € / ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ –
ΤΡΙΠΟΛΗ [( 06:45π.μ. & 08:30π.μ. Σάββατο/Κυριακή για 48 ώρες (Προσφορά Σ/Κ)] 25 € /
ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ (Αυθημερόν Επιστροφή) 30 € / ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
– ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ – ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΑΘΗΝΑ – ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΠΑΡΑΛΙΟ

ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αυθημερόν) 25 €

*ΚΑΙ Η SUPER ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Όσοι από τους λουόμενους για τα καθημερινά δρομολόγια
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ (για μπάνια) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την 15θημερη Κάρτα
(ανεξαρτήτου ημερομηνιών – μετ’ επιστροφής), μπορούν να την προμηθευτούν από τα γραφεία
του Κεντρικού Σταθμού της ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε. στην τιμή προσφοράς ΣΟΚ των 90€.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Αύριο η ενημέρωση για τις εξελίξεις της πανδημίας και τα νέα μέτρα

Μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή της Σάμου, οι ανακοινώσεις για τις εξελίξεις της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας...

1.690 νέα κρούσματα, στους 128 οι διασωληνωμένοι

Στα 1.690 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 64 συνδέονται με γνωστές συρροές και 35 εντοπίστηκαν...

Κώστας Τζιούμης: «Κατασκευάζουμε νέα πεζοδρομία, αυξάνουμε την ασφάλεια των πεζών»

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης» προχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης με την ανάδοχο εταιρεία...

Σύλληψη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, οπλοκατοχή και κατοχή αρχαιολογικού υλικού

 Δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε ένας 55χρονος στην Αίγινα ο οποίος συνελήφθη χθες μετά από ειδική επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.    Σε...

Ελαφρά τραυματίες στη Σάμο από τον ισχυρό σεισμό

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν μέχρι στιγμής (ώρα 15:30) στο Νοσοκομείο της Σάμου σύμφωνα με τη σιοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Και οι τέσσερις τραυματίες...

Δημοφιλή

Όλα τα φώτα στην Emily!

Γράφει η Γεωργία Κακή Ναι, μιλάω για τη νέα σειρά #emilyinparis. Μία καθαρόαιμη ρομαντική κομεντί που από την...

Εορτασμός εθνικής επετείου από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Τρίπολης και το Πολεμικό Μουσείο

Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης ως συνδιοργανωτές, υπερβαίνωντας τα όποια εμπόδια τίθενται εξαιτίας της πανδημίας...

Σήμερα δεν γιορτάζουν αυτοί που κουνούσαν σημαιάκια όταν ο Μιχαλολιάκος φώναζε “είμαστε η σπορά των ηττημένων του ’45”

Τι φώναζε ο καταδικασμένος για την ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, πριν λίγα χρόνια; Στις 03/03/2012 σε ομιλία στα...

Για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση θα ζητήσουμε περισσότερα

Το παρόν, εν πολλώ, καθορίζεται από τα  ερωτήματα που θέτουμε για το παρελθόν. Συνήθως τα έθνη - κράτη, αυτή...