Οδηγός ΟΑΕΔ: Πώς γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού στα ΚΠΑ

 Οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) εξέδωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

   Ειδικότερα, από σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η εξυπηρέτηση του κοινού στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται ανά επιδημιολογικό επίπεδο ως εξής:

   – Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε περιφερειακές ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου επιτήρησης, το κοινό εξυπηρετείται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.

   Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει είτε να υποβάλουν αίτημα για ραντεβού στη διεύθυνση

www.oaed.gr/menoumespiti, επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε να προσέρχονται και να εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας.

   – Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε περιφερειακές ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου, το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά, κατόπιν ραντεβού.

   Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για επείγοντα λόγο και μόνο για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για ραντεβού στη διεύθυνση

www.oaed.gr/menoumespiti, επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2.

   Όσοι πολίτες προσέρχονται χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται.

   Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

   Η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΠΑ2 θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

   Υπενθυμίζεται ότι οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

   Προς φυσικά πρόσωπα

   – Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

   – Έκδοση δελτίου ανεργίας- Ανανέωση δελτίου ανεργίας

   – Αναζήτηση θέσης εργασίας σε εσωτερικό και εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

   – Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

   – Αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας

   – Αίτηση για επίδομα μακροχρονίως ανέργων

   – Αίτηση για βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

   – Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τακτικώς επιδοτούμενων, μακροχρονίως ανέργων, αυτοτελώς απασχολούμενων)

   – Αίτηση για ειδικό εποχικό βοήθημα

   – Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

   – Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά την τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο

   – Αίτηση για ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

   – Αίτηση για ειδικό βοήθημα, λόγω επίσχεσης εργασίας

   – Αίτηση για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

   – Αίτηση για συμπληρωματική παροχή μητρότητας

   – Αίτηση και ένσταση για τα προγράμματα κοινωνικών παροχών (κοινωνικός τουρισμός, επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, επιταγές αγοράς βιβλίων, επιταγές θεάματος)

   – Αίτηση σε Ειδικά Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) στο δημόσιο τομέα και υποβολή ένστασης

   – Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)

   – Αίτηση σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και υποβολή ένστασης

   – Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

   – Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

   – Βεβαίωση λήψης τακτικής επιδότησης ανεργίας από το έτος 2009 και εξής (χορήγηση της επιδότησης, μέσω ΟΠΣ)

   – Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

   – Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος

   – Βεβαίωση αυτασφάλισης

   – Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ

   – Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ

   Προς εργοδότες/επιχειρήσεις

   – Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)

   – Υποβολή αγγελίας θέσεων εργασίας

   – Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία

   – Αίτηση υπαγωγής σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

   – Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)

   – Υποβολή ενστάσεων με συνημμένα δικαιολογητικά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ)

   – Αίτηση συμμετοχής και ένσταση παρόχων κοινωνικών προγραμμάτων-Υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων

   – Αναζήτηση προσωπικού, μέσω του Δικτύου EURES

   – Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ

   – Υποβολή αιτήσεων με συνημμένα δικαιολογητικά από εργοδότες για καταβολή επιχορήγησης σε

 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ)

   – Υποβολή αγγελίας θέσεων μαθητείας

   Για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα ή τα δικαιολογητικά των συναλλασσομένων θα γίνονται δεκτά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μέσω

www.gov.gr ή έχει επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

   Οι αποφάσεις όλων των αιτήσεων, ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη), θα κοινοποιούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους ενδιαφερόμενους.

   Οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους διεξάγονται, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης και όχι διά ζώσης.

   Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε μέσω

www.gov.gr με τους κωδικούς του TAXISnet είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ

www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Εντός του 2021 ο νέος εκλογικός νόμος της Αυτοδιοίκησης

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να φέρει νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας...

Με 631 θετικές ψήφους εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα Βαρώσια

Με 631 υπέρ εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στα Βαρώσια και τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με...

Κορονοϊός: 2.018 νεα κρούσματα, 608 διασωληνωμένοι και 99 θάνατοι

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα, 2.018 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου...

Στην Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Τρίπολης

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) συμμετείχε ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης. Ο...

Στέγη: 8 γυναίκες συζητούν για την πατριαχία, τον σεξισμό και την έμφυλη βία (vid)

Τα κοινωνικά ζητήματα δεν εξαντλούνται στις παγκόσμιες μέρες. Αν και οι τελευταίες αποτελούν αφορμές διαλόγου, μνήμης και εκπαίδευσης. Στις 25 Νοεμβρίου, με...

Δημοφιλή

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | ΕΙΜΑΣΤΕ Ο,ΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Γράφει η Ελένη Δουρίδα | Ψυχολόγος Ο ήχος από το ξυπνητήρι φτάνει στα αυτιά μου! Είναι 7.23 -δύο...

Ο Covid-19 στους δρόμους: η πανδημία μέσα από τη street art

Η τέχνη του δρόμου δεν ήταν ποτέ τόσο αναγκαία όσο σήμερα. Κάθε πιεστική περίοδος στην ανθρώπινη ιστορία εκτοξεύει στη καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Η...

Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης: “Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών”

Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλες και όλους. Δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο και δεν αφορά μόνο το άτομο που...

Μείωση θανάτων για το 2020 σε σχέση με το 2019 και με “ΠΑΝΔΗΜΙΑ”.

Σε 86.093 (43.033 άνδρες και 43.060 γυναίκες) ανήλθαν οι θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 35 εβδομάδες του 2020, ενώ για την αντίστοιχη...