Η ατελής Δημοκρατία της Ελλάδας 2006-2019 σύμφωνα με την αξιολόγηση του Economist Intelligence Unit

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1.1 Στο άρθρο παρουσιάζονται οι επιδόσεις της Ελλάδας
  σε ότι αφορά στη Δημοκρατία σύμφωνα με το σταθμισμένο και συνολικό Δείκτη Δημοκρατίας
  ή Δημοκρατικότητας (“ΔειΔημ”, Democracy Index) ο οποίος δημοσιεύεται ετησίως στις
  Εκθέσεις του “The Economist Intelligence Unit”. Στις Εκθέσεις αξιολογούνται 167 κράτη του κόσμου. Υπάρχουν 12 Εκθέσεις για τα έτη 2006, 2008 και 2010-2019. Με το σταθμισμένο συνολικό ΔειΔημ
  βαθμολογείται, αξιολογείται και συγκρίνεται η Κατάσταση της Δημοκρατίας σε
  κάθε μια από τις 167 χώρες του δείγματος. Η μεθοδολογία της έρευνας, η ποιοτική
  και η ποσοτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων διενεργούνται από το τμήμα
  αναλύσεων, εμπειρογνωμοσυνών, μελετών και ερευνών “Intelligence Unit” του
  εβδομαδιαίου περιοδικού “The Economist”. Υπενθυμίζετε ότι το περιοδικό “The
  Economist” (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) είναι μεγάλης παγκόσμιας
  κυκλοφορίας και θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία περιοδικά Διεθνούς Πολιτικής
  Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας. Διαθέτει το σπουδαιότερο και πιο
  έγκυρο brand name του χώρου. Πρόκειται για ένα ΜΜΕ που είναι opinion leader
  (ηγετικός διαμορφωτής της Κοινής Γνώμης) με τεράστια διεθνή πολιτική απήχηση
  και οικονομική επιρροή 1.2 Υπάρχουν και άλλες Διεθνείς Πολιτειομετρικές Εκθέσεις
  στις οποίες αξιολογείται η Δημοκρατία και η Πολιτική Κατάσταση των χωρών όπως
  επίσης και πολλές άλλες Οικονομικές και Κοινωνικές Εκθέσεις στις οποίες επίσης
  αξιολογείται ο πολιτικός παράγοντας και η δημοκρατικότητα σε σχέση με την
  Οικονομική ή/και την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Κατάσταση μιας χώρας (όπως
  θα δείξουμε σε επόμενα άρθρα) 1.3 Μια προσφιλής Επιστημονικομετρική έρευνα
  είναι η Συσχέτιση της Πολιτικής Κατάστασης με την Οικονομική, Κοινωνική και
  Περιβαλλοντική Κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα στο πλαίσιο Στατιστικών
  Μοντέλων Παλινδρόμησης (απλών, σύνθετων, γραμμικών και μη γραμμικών)
  καθώς και της Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Θέματα με τα οποία θα πρέπει να
  ασχοληθεί η Επιτροπή Ελλάδα 2021 για να μπορέσει να αποτιμήσει το υφιστάμενο
  brand name της Ελλάδας το 2021 και με βάση αυτό να τεκμηριώσει το rebranding
  της χώρας 1.4 Η Δημοκρατία εορτάζεται από το 1997 σε όλο τον κόσμο την 15 η
  Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας
  την οποία έχει καθιερώσει ο ΟΗE. Εννοείται το αυτονόητο φωνή βοώντος εν τη
  ερήμω.
 2. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 167 ΚΡΑΤΩΝ: Υπολογίζεται με
  μια πολυκριτηριακή μέθοδο αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει 60 μεταβλητές ή
  συμμεταβλητές οι οποίες ομαδοποιούνται και κατανέμονται σε 5 πυλώνες, ήτοι: (I)
  Πολιτικές Ελευθερίες (II) Πολιτική Κουλτούρα (III) Πολιτική Συμμετοχή (IV)
  Λειτουργία Κυβέρνησης, και (V) Πλουραλισμός Εκλογικής Διαδικασίας.
 3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ 167 ΚΡΑΤΩΝ: 3.1 Η
  Δημοκρατικότητα των 167 κρατών κατηγοριοποιείται σε 4 τύπους, ήτοι: (Α) Πλήρης,
  Ολοκληρωμένη, Ώριμη Δημοκρατία (Β) Ατελής, Ανολοκλήρωτη, Ελαττωματική,
  Ελλιπής Δημοκρατία (Γ) Δημοκρατία που εφαρμόζεται στα Υβριδικά Καθεστώτα,
  και (Δ) Δημοκρατία που ασκούν τα Αυταρχικά, Ολοκληρωτικά Καθεστώτα 3.2 Με

τον όρο υβριδικό καθεστώς υπονοείται ένα ανακάτεμα ή ένας αχταρμάς ανόμοιων
πραγμάτων που κινείται μεταξύ ψηγμάτων επιφανειακής δημοκρατικότητας για το
θεαθήναι και σκληρού αυταρχισμού με την παραβίαση και την καταστρατήγηση
πολλών αξιακών και καταστατικών αρχών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράδειγματα: Τουρκία του Recep Tayyip Erdoğan,
Βόρειος Μακεδονία του Zoran Zaev, Αλβανία του Edi Rama, πολλά γειτονικά κράτη
της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στη Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο, κ.α. 3.3 Ο όρος
αυταρχικά καθεστώτα είναι μια διπλωματική comme ils faut έκφραση χαρακτηρισμού
των αμιγώς δικτατορικών καθεστώτων ή των πολύ σκληρών ολοκληρωτικών
καθεστώτων τα οποία εμφανίζουν μια επίπλαστη και ψευδεπίγραφη δόση
Δημοκρατίας λ.χ. Αζερμπαϊτζάν, Αφγανιστάν, Βενεζουέλα του Nicolás Maduro,
Ρωσική Ομοσπονδία του Vladimir Putin, Βόρειος Κορέα του Kim Jong-un, Κίνα του
 Xi Jinping, κλπ. 3.4 Το άκρον άωτον του κατά συνθήκη ψεύδους (δάνειο από το έργο
του Max Nordau κατά συνθήκη ψεύδη του πολιτισμού μας), είναι ότι πολλά από τα
Υβριδικά και τα Αυταρχικά Καθεστώτα αρέσκονται να χρησιμοποιούν πομπώδης
τίτλους στην αμφίσημη και ψευδεπίγραφη ονοματοδοσία των κρατών τους όπου
εμπεριέχεται η λέξη Δημοκρατία. Για παράδειγμα: Τουρκική Δημοκρατία, Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, Δημοκρατία
της Κορέας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Αλβανίας, κ.α.
ων ουκ έστιν αριθμός!

 1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ 2019 ΤΩΝ 167 ΚΡΑΤΩΝ: 4.1
  Ολοκληρωμένη Δημοκρατία: Βαθμολογία Νορβηγία 9,87 – Πορτογαλία 8,03. Θέσεις
  κατάταξης 1/167-22/167. Περιλαμβάνει το 13% των 167 κρατών 4.2 Ατελής,
  Δημοκρατία: Βαθμολογία Ν. Κορέα 8,00 – Σιγκαπούρη 6,02. Θέσεις κατάταξης
  23/167-76/167. Περιλαμβάνει το 33% των 167 κρατών 4.3 Υβριδικά Καθεστώτα:
  Βαθμολογία Β. Μακεδονία 5,97- Αλγερία 4,01. Θέσεις κατάταξης 77/167-113/167.
  Περιλαμβάνει το 22% των 167 κρατών 4.4 Αυταρχικά Καθεστώτα: Βαθμολογία
  Ιορδανία 3,93 – B. Κορέα 1,08. Θέσεις κατάταξης 114/167-167/167 4.5
  Πρωταγωνιστής της Δημοκρατίας είναι η Νορβηγία 1/167 με βαθμό 9,87
  (Ολοκληρωμένη Δημοκρατία). Τελευταία στην κατάταξη η Β. Κορέα 167/167 με
  βαθμό 1,08 (Αυταρχικό Καθεστώς). Ο μ.ο και η διάμεσος των 167 αντίστοιχα είναι:
  (5,44 – 88/167) και (5,65 – 84/167). Το εύρος (8,79) και ο λόγος (9,14) των ακραίων
  τιμών είναι πολύ μεγάλοι 4.6 Η Ελλάδα με βαθμό 7,43 καταλαμβάνει τη θέση 39/167
  και κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία Δημοκρατικότητας, δηλαδή των χωρών με
  Ατελή Δημοκρατία 4.7 Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται και οι ΗΠΑ (7,96-
  25/167) 4.8 Η Ρωσία (3,11-134/167) και η Κίνα (2,26-153/167) ανήκουν στα
  Αυταρχικά Καθεστώτα 4.9 Στην ελίτ των πρώτων 22 κρατών της Ολοκληρωμένης
  Δημοκρατίας διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (α) Τις 3 πρώτες θέσεις και την 5 η
  καταλαμβάνουν τα Σκανδιναβικά κράτη Νορβηγία (9,87-1/167), Ισλανδία (9,58 –
  2/167), Σουηδία (9,39 – 3/167) και Φιλανδία 9,25-5/167. Η Σουηδία και η Φιλανδία
  ανήκουν στην ΕΕ28 (β) Τρία κράτη ανήκουν στην ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη
  Ελεύθερων Συναλλαγών), ήτοι: Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία (9,03-10/167). Η
  Νορβηγία και η Ισλανδία ανήκουν επίσης στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός
  Χώρος) (γ) Τα 12 κράτη από τα 22 πρώτα των 167, δηλαδή το 55,5%, ανήκουν στην
  ΕΕ28.
 2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ28 (πρό Brexit) ΤΟ 2019: 5.1
  Πρωταγωνιστής η Σουηδία (9,39 – 1/28 – 3/167 – Ολοκληρωμένη Δημοκρατία) και
  τελευταία η Ρουμανία (6,49 – 28/28 – 63/167- Ατελής Δημοκρατία) 5.2. Ο μ.ο. και η
  διάμεσος των 28 είναι 7,91 5.3 Στην περίπτωση της ΕΕ28 το εύρος (2,9) και ο λόγος
  (1,45) αποκαλύπτουν ανισότητα ως προς το ιδεώδες της (Αντιπροσωπευτικής)

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (Προεδρική, Προεδρευόμενη, Βασιλευόμενη) 5.4
Ως προαναφέρθηκε σε επίπεδο Ολοκληρωμένης Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται
μόνον 12 κ-μ της ΕΕ28. Τα υπόλοιπα 16 κ-μ εμπίπτουν στο επίπεδο της Ατελούς
Δημοκρατίας 5.5 Η Ελλάδα με βαθμολογία 7,43 κατατάσσεται: Θέση 39/167 πιο
ψηλά από το μ.ο και τη διάμεσο των 167. Θέση 22/28 πιο χαμηλά από το μ.ο και τη
διάμεσο των 28. Στην Ελλάδα η Δημοκρατία χαρακτηρίζεται ως Ατελής. Η Ελλάδα
ξεπερνά τα ακόλουθα 6 κ-μ της ΕΕ28 τα οποία και αυτά είναι κράτη Ατελούς
Δημοκρατίας: Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία, Ρουμανία 5.6
Από πλευράς πολιτεύματος της ελίτ των 12 πρώτων κρατών της ΕΕ28 που έχουν
Ολοκληρωμένη Δημοκρατία, διαπιστώνεται ότι: (α) 6 κ-μ έχουν Βασιλευόμενη
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Σουηδία, Δανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο
(Μοναρχία, Μεγάλο Δουκάτο), Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία (β) 4 κ-μ έχουν
Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Φιλανδία, Ιρλανδία, Γερμανία
(Ομοσπονδιακή), Αυστρία (Ομοσπονδιακή (γ) 2 κ-μ έχουν Προεδρική
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: Γαλλία, Πορτογαλία 5.7 Στο Γράφημα 1
παρουσιάζεται μια σύγκριση των επιδόσεων της Ελλάδας και της Σουηδίας ως προς
το συνολικό βαθμό καθώς και ως προς τη βαθμολογία των 5 πυλώνων. Ανάλογη
σύγκριση θα μπορούσε να γίνει με περίπου 180 δείκτες αξιολόγησης κατά τρόπο
ανάλογο με αυτόν που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο άρθρο συγκρίνοντας τις
επιδόσεις της Ελλάδας με τη Δανία (Άρθρο 343, Αρκαδικά Νέα, 16/12/2020,
https://www.arcadikanea.gr/2020/12/16/ουραγός-και-μετεξεταστέα-η-ελλάδα-στη/).

 1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΟ 2019: 6.1 Πάνω
  από την Ελλάδα: Κύπρος (7,59 – 34/167 – Ατελής Δημ.) και Σλοβενία (7,50 –
  36/167 – Ατελής Δημ.) 6.2 Κάτω από την Ελλάδα (7,43 – 39/167 – Ατελής Δημ.):
  Βουλγαρία (7,03 – 47/167 – Ατελής Δημ.). Κροατία (6,57 – 59/167 – Ατελής Δημ.).
  Ρουμανία (6,43 – 63/167 – Ατελής Δημ.). Σερβία (6,41 – 66/167 – Ατελής Δημ.). Β.
  Μακεδονία (5,57 – 77/167 – Υβριδική Δημ.). Αλβανία (5,89 – 79/167 – Υβριδική
  Δημ.). Μολδαβία (5,75 – 83/167 – Υβριδική Δημ.). Βοσνία και Ερζεγοβίνη (4,86 –
  102/167 – Υβριδική Δημ.). Τουρκία (4,09 – 110/169 – Υβριδική Δημ.).
 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006-2019 (Γράφημα 2): 7.1 Η ροζ
  γραμμή δείχνει το εκάστοτε 1 ο κράτος στον κόσμο (1/167). Δυο φορές η Σουηδία
  (2006, 2008) και 10 φορές η Νορβηγία (1/167) αναδείχθηκαν πρώτα κράτη στον
  κόσμο την περίοδο 2006-2019. Τις δυο φορές (2006, 2008) Σουηδία ήταν συγχρόνως
  και το 1 ο κράτος της ΕΕ 7.2 Η μπλε γραμμή δείχνει το 1 ο κράτος της ΕΕ28 με την
  αντίστοιχη κατάταξη μεταξύ των 167 κρατών (αφού την πρώτη θέση στον κόσμο δεν
  την καταλάμβανε πάντοτε κάποιο κ-μ της ΕΕ). Σε επίπεδο ΕΕ28 κατά την περίοδο
  2006-2019 η Σουηδία πρώτευσε 8 φορές και η Δανία 4 φορές 7.3 Στο Γράφημα 2
  επίσης φαίνονται οι πτωτικές επιδόσεις της Ελλάδας από πλευράς βαθμού και
  μεταβολής θέσης μεταξύ των 167 και των 28 αντίστοιχα. Μόνον τη διετία 2006 και
  2008 η Δημοκρατία στην Ελλάδα χαρακτηρίζοντας Ολοκληρωμένη. Τις υπόλοιπες
  περιόδους η Δημοκρατία στην Ελλάδα υποβαθμίστηκε σε Ατελή.
 3. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: 8.1 Όπως αποδεικνύεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία, τα
  Σκανδιναβικά κράτη, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ πρωταγωνιστούν
  διεθνώς σε πολλά οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα,
  όπως εν προκειμένω στη Δημοκρατία 8.2 Δεν αξίζει να ασχολείται κανείς με την
  υποκριτική, ψευδεπίγραφη και την ανύπαρκτη Δημοκρατία των Υβριδικών και των
  Αυταρχικών Καθεστώτων 8.3 Ενδιαφέρον έχουν μόνο οι δυο τύποι της
  Ολοκληρωμένης και της Ανολοκλήρωτης Δημοκρατίας που αφορούν στα 46 κράτη
  μεταξύ των 167 (27,5%) όπου ανήκει η Ελλάδα και άλλα κ-μ της ΕΕ28. Και τούτο
  γιατί όσο και αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι με τη Δημοκρατία στη χώρα τους θα

πρέπει να θυμούνται την εμβληματική φράση του μεγάλου Winston Churchill «Η
Δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, με εξαίρεση όλα τα άλλα». Θέτοντας δυο
ρητορικές ερωτήσεις τι απαντήσεις άραγε θα είχαμε; (α) Υπάρχει έστω και ένας
πολίτης της ΕΕ28 ο οποίος αυτοβούλως θα ζητούσε πολιτικό άσυλο ή θα επεδίωκε να
μεταναστεύσει (νόμιμα ή παράτυπα) στο Πακιστάν ή στο Τουρκμενιστάν; (β) Γιατί
όλα τα πρώην κράτη μέλη του Σοσιαλιστικού μπλοκ, εξαρτημένα ή όχι από την
ΕΣΣΔ, αμέσως μετά την απελευθέρωσή τους ζήτησαν εθελουσίως τη σύνδεσή τους
με την ΕΕ και πολλά από αυτά με το ΝΑΤΟ; 8.4 Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι
η αναβάθμιση της Δημοκρατίας των κρατών από την Ατελή στην Ολοκληρωμένη
Δημοκρατία (όπως συμβαίνει στα 16 κ-μ της ΕΕ28) 8.5 Για την Ελλάδα (Γραφήματα
1 και 2) θα μπορούσε κανείς να πει ότι ως ιδεατό παράδειγμα προς μίμηση θα πρέπει
να είναι η Σουηδία και τα άλλα πετυχημένα κράτη της ΕΖΕΣ, του ΕΟΧ και της ΕΕ
κατά τρόπο όχι μηχανιστικό αλλά με την κατάλληλη προσαρμογή στις συνθήκες που
επικρατούν στη χώρα (mutatis mutandis). Με αυτή τη λογική στην Ελλάδα
απαιτείται μια συνολική αναβάθμιση της Δημοκρατίας (5 πυλώνες) της τάξεως του
8,6%. Κυρίως της Κυβερνητικής Δυσλειτουργίας (4,86) και μετά της Πολιτικής
Συμμετοχής (6,67) και της Πολιτικής Κουλτούρας (7,50). Μικρή βελτίωση
χρειάζονται οι Πολιτικές Ελευθερίες (8,53) ενώ η Εκλογική Διαδικασία & ο
Πλουραλισμός (9,58) βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα 8.6 Υπάρχει ρεαλιστική
αισιοδοξία ότι αυτό θα επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον αφού όλα δείχνουν ότι θα
εξαλειφθεί η επιθετική πανδημία του Covid-19. Η αισιοδοξία στηρίζεται στο
εποικοδομητικό πλέγμα των διαθρωτικών αλλαγών, των ρηξικέλευθων
μεταρρυθμίσεων, των ευφυών μετασχηματισμών και των θεσμικών καινοτομιών που
έχουν ήδη σχεδιαστεί, δρομολογηθεί και πραγματώνονται ταχύρρυθμα από την
κυβέρνηση. Άλλωστε, όπως είπε ο Ηράκλειτος Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ
εξευρήσει (Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή