ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας Πελοποννήσου την 8ετία 2011-2018 (Μέρος 1)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1.1 Πρόκειται για μακροοικονομικά
θέματα τα οποία αναλύσαμε διεξοδικά σε πολλά συνεχόμενα
άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο στα
Καθημερινά Νέα και στα Αρκαδικά Νέα (έντυπη και ψηφιακή
μορφή) χρησιμοποιώντας ως Βάση Δεδομένων τα
δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εκείνης της
περιόδου. 1.2 Πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε
επικαιροποιημένα και αναθεωρημένα στοιχεία που αφορούν στα
μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδας, των 13 Ελληνικών Περιφερειών και των 74
ΠΕ για την περίοδο 2000-2018, ήτοι: ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), κκ ΑΕΠ
(Κατά κεφαλήν ΑΕΠ), Συνολική ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία) και ΑΠΑ
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της Οικονομίας 1.3
Θεωρήσαμε ότι είναι σκόπιμο και ωφέλιμο να επαναλάβουμε το εγχείρημα των
προηγουμένων άρθρων με τις επικαιροποιημένες χρονολογικές σειρές των τιμών
των μεγεθών σε ένα ολοκληρωμένο άρθρο το οποίο να είναι διαρθρωμένο στα Μέρη
1,2,3,4,5 και 6 τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά θεματικά πεδία των ως άνω
μακροοικονομικών μεγεθών. Σε κάθε Μέρος θα αποτυπώνονται οι χρονολογικές
σειρές των επιδόσεων της Ελλάδας και των υποεθνικών χωρικών ενοτήτων μεταξύ
των οποίων συμπεριλαμβάνονται η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠερΠελ) και οι 5
Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χωρικής ενότητας 1.4 Οι χρονολογικές σειρές
περιορίζονται στο διάστημα 2011-2018 το οποίο αντιστοιχεί στην 8ετή περίοδο της
εφαρμογής της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Ν.3852 ΦΕΚ Α΄/87-7-2010). Έτσι, συγκροτείται μια κοινή βάση σύγκρισης της
χρονολογικής σειράς των τιμών των εθνικών και των υποεθνικών μεγεθών 1.5 Για
τον περιορισμό της έκτασης των άρθρων στη συγγραφή ακολουθείται η λογική του
Napoléon Bonaparte «ένα καλό σκίτσο είναι καλύτερο από ένα μακρύ λόγο» η οποία
σημαίνει ότι παρουσιάζονται τα γραφήματα των Χρονολογικών Σειρών των Τιμών
των Μεγεθών (περί ων ο λόγος) τα οποία συνοδεύονται (όπου χρειαστεί) από
σύντομα σχόλια για τη διευκόλυνση των αναγνωστών 1.6 Το ολοκληρωμένο
σπονδυλωτό άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια επεξεργασμένη Βάση
Δεδομένων για εξόρυξη γνώσης και εξαγωγή συμπερασμάτων και ως υπόδειγμα για
επικαιροποιήσεις όταν δημοσιεύονται νέα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ ή/και τη
EUROSTAT (συνεχίζεται στο Μέρος 2 με το κκ ΑΕΠ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή