Η συνολική ανεργία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2011-2018 και κατάταξη μεταξύ των 274 Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Κωνσταντίνος Γαλιώτος
 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1.1 Η Eurostat, η ΕΛΣΤΑΤ και η AMECO (Annual Macro-
  economic database of the European Commission’s Directorate General for
  Economic and Financial Affairs) δημοσιεύουν τη Βάση Δεδομένων για τη
  Συνολική Ανεργία (ΣΑ) των κρατών μελών (κ-μ) της ΕΕ και των υποεθνικών χωρικών
  ενοτήτων, ήτοι Περιφέρειες NUTS2. Ενώ υπάρχουν τα δεδομένα για τη ΣΑ μέχρι και
  το Νοέμβριο του 2020, στο άρθρο αναλύεται η χρονολογική σειρά των ετήσιων τιμών
  της ΣΑ την 8ετία 2010-2018 έτσι, ώστε να συνδυάζεται με όλα τα προηγούμενα
  άρθρα στα οποία αποτυπώθηκαν οι Οικονομικοί και των Κοινωνικοί Δείκτες της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠερΠελ) κατά την Καλικράτεια 8ετία 2011-2018. Δεν
  έχουν δημοσιευτεί τα δεδομένα για τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) των
  Περιφερειών 1.2 Ένεκα περιορισμών στην έκταση του κειμένου δεν αποτυπώνονται
  τα ποσοτικά μεγέθη των άλλων ειδών της ανεργίας λ.χ. μακροχρόνια, ανά φύλο, ανά
  ηλικία, ανά τομέα και κλάδο της οικονομίας, ανά επάγγελμα, ανά επίπεδο
  εκπαίδευσης, κ.λπ. Επίσης δεν παρουσιάζεται στο άρθρο η «ευέλικτη ή/και η υπο-
  απασχολούμενη εργασία» (που μπορούν εύκολα να βρεθούν από τη Eurostat και την
  AMECO). Υπενθυμίζεται ότι στην ΕΕ και στον ILO (International Labour
  Organization) δε γίνεται αυτός ο διαχωρισμός όταν δημοσιεύονται οι Βάσεις
  Δεδομένων της ΣΑ στα κράτη και στις ενώσεις κρατών για συγκριτικές αξιολογήσεις
  1.3 Με τον όρο ΣΑ εννοείται το ποσοστό (%) του αριθμού των ανέργων μεταξύ του
  οικονομικά ενεργού πληθυσμού μια χωρικής ενότητας της ηλικιακής πυραμίδας
  15-74 ετών 1.4 Οι Βάσεις Δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, ILO, Eurostat, AMECO, OHE,
  ΟΟΣΑ, κ.λπ.) αφορούν στην «επίσημη» ΣΑ η οποία είναι διαφορετική των
  αντίστοιχων μετρήσεων των ανά κράτος Υπηρεσιών Εργατικού Δυναμικού όπως
  είναι στην Ελλάδα ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού).
  Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο μέτρησης 1.5 Στο ποσοστό της ΣΑ του
  άρθρου ενσωματώνονται όλα τα είδη της ανεργίας λ.χ. κυκλική ανεργία, διαρθρωτική
  ανεργία, τεχνολογική ανεργία, ανεργία τριβής, εποχική ανεργία, κ.λπ. 1.6
  Γνωρίζοντας τους δείκτες της Απασχόλησης, της Ανεργίας, του Κόστους Εργασίας,
  του ΑΕΠ και της Συνολικής Παραγωγικότητας (Κεφαλαίου και Εργασίας) μπορούν
  να εκτελεστούν Επιστημονικομετρικές Συσχετίσεις Παλινδρομήσεων
  (Γραμμικών και Καμπυλόγραμμων) για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα,
  όπως: Προσφορά και Ζήτηση Εργασίας, Ανεργία Ισορροπίας, Συνάρτηση Παραγωγής,
  Πραγματικοί Μισθοί και Ακαμψία Μισθών, Πληθωρισμός, Καθεστώς Αγοράς
  Εργασίας, Διανομή Εισοδήματος, Κατανομή του Πλούτου, Παραγωγικό Κενό, Δυνητικό
  ΑΕΠ, κ.λπ. 1.7 Από μια Οικονομετρική προσέγγιση (διεθνώς αναγνωρισμένη και
  χρησιμοποιούμενη) όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ΣΑ από το ποσοστό της
  πλήρους απασχόλησης (4%-5%) τόσο μικρότερη είναι η μεγέθυνση της οικονομίας,
  δηλαδή η αύξηση του ΑΕΠ και vice versa (Νόμος του Okun). Η απόκλιση είναι ένα
  θεμελιώδες αίτιο (από τα πολλά που υπάρχουν) της διαμόρφωσης του Παραγωγικού
  Κενού στην οικονομία όπου το τρέχον ΑΕΠ (ως συλλογικό προϊόν) είναι μικρότερο
  από το δυνητικό ΑΕΠ (ως δυνητικό συλλογικό προϊόν) 1.8 Είναι αυτονόητο ότι δεν

μπορεί να υπάρξει Πραγματική, Αληθής, Πολιτικά Ορθή, Δίκαιη, Χωρίς
Αποκλεισμούς, Βιώσιμη, Διατηρήσιμη και Αειφόρος Ανάπτυξη αν η ΣΑ ξεπερνά την
οριακή τιμή της πλήρους απασχόλησης επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 1.9
Οι βάσεις δεδομένων αφορούν στα «επισήμως καταγραμμένα στοιχεία». Δηλαδή,
δεν περιέχουν τα μη καταγραμμένα στοιχεία που αφορούν στα «εγκλήματα» της
Παραοικονομίας και στη Μαύρης Εργασίας οι οποίες ευδοκιμούν, δυστυχώς, στη
χώρα στην οποία διαχρονικά ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα 10. Παραβιάζει κανείς
ανοικτές θύρες αν επαναλάβει το αυτονόητο. Ότι δηλαδή, η ΣΑ σε μια Χωρική
Οικονομία συνιστά τη sine qua non προϋπόθεση για όλες τις GAP, SWOT, PEST,
PESTLE, SHIFT SHARE και PORTER αναλύσεις καθώς και για τις
Επιστημονικομετρικές (Χωρικές) Συσχετίσεις που είναι απαραίτητες για την
κατάρτιση του νέου «Ολοκληρωμένου και Ολιστικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού», του νέου «Ρεαλιστικού, Εφικτού και Βιώσιμου Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού» καθώς και των νέων «Εξειδικευμένων Αναπτυξιακών Σχεδίων»
της (Ευρωπαϊκής) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027 1.11 Ακολουθούν τα
συνημμένα Γραφήματα 1.1 έως 1.7 τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη να εξάγει
σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσει σε απαραίτητες Επιστημονικομετρικές
Συσχετίσεις (όπως θα δείξουμε σε επόμενα άρθρα) για εμβάθυνση και εξόρυξη
γνώσης.

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ 274 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: 2.1 Με
  κριτήριο τη Συνολική Ανεργία, η Ελλάδα είναι ο ουραγός της ΕΕ28 την 8ετία 2011-2018.Ήταν πρωταθλήτρια της ανεργίας και τα 8 έτη 2.2 Αν αυτή η θλιβερή
  κατάσταση επικρατεί σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι τα
  πράγματα θα είναι καλύτερα στο υποεθνικό επίπεδο αναφοράς (ένεκα φαινομένων
  Shift Share) 2.3 Στα Γραφήματα 1.5 και 1.6 μετρήσαμε τις τραγικές επιδόσεις των 13
  Ελληνικών Περιφερειών μεταξύ των 274 Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2 για τις
  οποίες βρέθηκαν δεδομένα 2.4 Το συμπέρασμα είναι θλιβερό ιδιαίτερα τώρα που η
  Επιτροπή Ελλάδα 2021 θα παρουσιάσει το σχέδιο για το rebranding της Ελλάδας
  (σημ. αναγκαία ενέργεια ένεκα του διαχρονικά υπάρχοντος και του in vivo
  κακόφημου brand name και του απύθμενου face loss της χώρας) 2.5 Ευκαιρία για
  mea culpa αφού όπως αναφέρει εμβληματικά ο Δημοσθένης «Προς γαρ το
  τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται» (όλα όσα προηγήθηκαν
  και συνέβαλαν στη δημιουργία μίας κατάστασης, κρίνονται από το τελικό αποτέλεσμα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή