Αποεπένδυση στην Ελλάδα και στις Περιφέρειες 2011-2018 (Μέρος 2)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Αρκτικόλεξα και βραχυγραφίες: ΑΕΠΚ:
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ή
ΑΣΠΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου
Κεφαλαίου). ΑΠΚ: Ανάλωση Παγίου
Κεφαλαίου. ΑΣΚ: Ακαθάριστος Σχηματισμός
Κεφαλαίου. ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία. ΕΕ28: Η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) ΤΩΝ 28 κ-μ πρό Brexit.
ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνική Στατιστική Αρχή. ΕΣΛ:
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA:
European System of National Accounts).
ΚΕΠΚ: Καθαρές Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου. Κ-Μ: Κράτη μέλη ΕΕ28. ΠΔΕ:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σ-ΑΕΠΚ: συνολικές ΑΕΠΚ. ΣΕΒ: Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. AMECO: Annual Macro-economic database of the
European Commission’s Directorate General for Economic and Financial Affairs. Eurostat:
Statistical Office of European Union. IQ: Intelligence Quotient (Δείκτης Ευφυΐας). NUTS:
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών
Στατιστικών Μονάδων). NUTS2: Οι Περιφέρειες. PwC: Pricewaterhouse Coopers. SNA:
System of National Accounts.

 1. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ 1: 1.1 Στο Μέρος 1
  (https://www.arcadikanea.gr/2021/02/27/αποεπένδυση-στην-ελλάδα-και-στις-περι/)
  παρουσιάσαμε το εννοιολογικό περιεχόμενο και τη σημασία των σ-ΑΕΠΚ (Δημοσίων
  & Ιδιωτικών) για μια Χωρική Οικονομία. Συγκρίναμε τις επιδόσεις της Ελλάδας σε
  σχέση με τα άλλα κ-μ και συνολικά με την ΕΕ28. Τα συμπεράσματα ήταν θλιβερά
  και αποκαρδιωτικά. Θα έλεγε κανείς τόσο επονείδιστα που συνειρμικά έρχεται στη
  μνήμη η εμβληματική φράση «Αιδώς Αργείοι» την οποία συναντούμε στην Ιλιάδα
  του Ομήρου. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μια συγκριτική αξιολόγηση των σ-
  ΑΕΠΚ των 13 Ελληνικών Περιφερειών NUTS2 τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση
  με τις αντίστοιχες επιδόσεις της χώρας καθώς και με τις άλλες Περιφέρειες NUTS2
  της ΕΕ28.
 2. «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΓΟΥΤΣΟΝ»: Είναι η κλασική ατάκα του
  Sherlock Holmes (Elementary my dear Watson) που συνήθιζε να λέει στο φίλο και
  συνεργάτη του Dr. Watson όταν έφτανε στη λύση κάποιου μυστηρίου όπως
  περιγράφεται στα μυθιστορήματα του Sir Arthur Conan Doyle. Με αυτόν το τίτλο
  θέλουμε να τονίσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή ότι η Συλλογική Εθνική Επενδυτική
  Παθογένεια και Αποεπένδυση δε μπορεί να είναι διαφορετική από τη Συλλογική
  Υποεθνική Επενδυτική Παθογένεια και Αποεπένδυση σε επίπεδο Περιφερειών και
  Δήμων και σε βαθμό που ποικίλλει και διασπείρεται ανά περιοχή της επικράτειας
  εξαιτίας των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των επιπτώσεων του φαινομένου Shift
  Share. Υπενθυμίζεται ότι το Shift Share δείχνει την Απόκλιση ή τη Συμμετοχή και
  το Βαθμό Συμμετοχής της Υποεθνικής Αποεπένδυσης στην αντίστοιχη Εθνική
  (ως ένας επιμερισμός μεταξύ της Εθνικής και της Υποεθνικής υπαιτιότητας) αφού,
  «Δεν υπάρχουν αθώα θύματα» όπως έλεγε ο μεγάλος Jean Paul Sartre στο θεατρικό
  έργο του «Les mains sales (Τα βρόμικα χέρια)». Τρόπον τινά το Εθνικό και το
  Υποεθνικό Επενδυτικό Face Loss θυμίζει το «una faccia, una razza» που περιγράφει
  την αρνητική διάδραση των υποεθνικών με τις εθνικές υποθέσεις.
 3. Η ΥΠΟΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ: Όπως γράψαμε και στο Μέρος 1, βλέποντας τα
  Γραφήματα 1.1 έως 1.6 δε χρειάζεται να έχει κανείς πολύ ξεχωριστό μυαλό ή
  σπουδαίο IQ. Ούτε απαιτείται να διαθέτει Ph.D. ή M.Sc. από το London School of
  Economics ή το Harvard University για να αντιληφθεί το στοιχειώδες. Δηλαδή, το
  μεγάλο Υποεθνικό Επενδυτικό Κενό ή Έλλειμμα που είναι αντίστοιχο του εξίσου
  μεγάλου Εθνικού Επενδυτικού Κενού ή Ελλείμματος. Κατά τα άλλα ισχύουν όλα
  όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Μέρος 1 του άρθρου.
 4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 247
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ NUTS2 2011-2017: Βρέθηκαν δεδομένα ΑΕΠΚ από τη Eurostat
  μόνον για 247 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες μέχρι το έτος 2017. Στα Γραφήματα 1.7 και
  1.8 εκτιμάται η θέση την οποία καταλαμβάνουν οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες μεταξύ
  των 247 Ευρωπαϊκών NUTS2 για την 7ετία 2011-2017. Δυστυχώς, «αν έχεις δάκρυα
  ετοιμάσου να τα χύσεις τώρα (if you have tears, prepare to shed them now)» κατά
  την Τραγωδία Ιούλιος Καίσαρ του William Shakespeare.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή