Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης | Κοινωνική απομόνωση και ενδοοικογενειακή βία

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας και το προσωπικό του αποτελείται από τις:

Σταυρούλα Πολυζωγοπούλου, Σύμβουλος Υποδοχής
Αγγελική Χριστοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός
Θεοδώρα Τσαούση, Ψυχολόγος
Ελένη Μητροπούλου, Νομικός

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της γυναίκας. Παρακάτω το ΚΕΘΙ μας απαντά σε θέματα σχετικά με την κοινωνική απομόνωση και την ενδοοικογενειακή βία, για το ρόλο και τη βοήθεια που προσφέρει το ΚΕΘΙ ως φορέας, τις δράσεις του φορέα, καθώς μας υπενθυμίζει ότι καμία δεν είναι μόνη και μπορεί να απευθυνθεί στους ειδικούς.

Επιμέλεια συνέντευξης: Καρύδη Ηλιάνα, Ραφαέλλα Μανέλη

1. Ποιές είναι οι πάγιες δράσεις του κέντρου;

Σταυρούλα Πολυζωγοπούλου, Σύμβουλος Υποδοχής

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
ΚΕΘΙ εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για τη πρόληψη και τη
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΓΓΔΟΠΙΦ και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ε.Ε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης αναπτύσσει δράσεις δικτύωσης – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των όμορων νομών, για την
μη εξάπλωση της έμφυλης βίας και για πολλαπλές διακρίσεις, και αφορούν πραγματοποίηση συναντήσεων, τη διασύνδεση, τη δικτύωση και τη
συνεργασία με τοπικούς φορείς. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η σφαιρική και
αμερόληπτη ενημέρωση της κοινωνίας για μηδενική ανοχή της βίας, πληροφόρηση για
τη συχνότητα και τη σοβαρότητα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Όπως
επίσης η διάδοση της πληροφόρησης ότι η βία είναι αδίκημα, τιμωρείται και επίσης ότι
τα δικαιώματα των θυμάτων προστατεύονται με συγκεκριμένες νομικές διατάξεις.

2. Φέτος, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής απομόνωσης, τι παρατηρείται σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία;

Ελένη Μητροπούλου, Νομικός

Στη διάρκεια της κοινωνικής απομόνωσης, οι σύζυγοι – σύντροφοι
μοιράζονται επιπλέον χρόνο μαζί, και η τριβή φέρνει στην επιφάνεια πιο εύκολα
συμπεριφορές που περικλείουν βία. Ωστόσο, η βία εκδηλώνεται ή εντείνεται,
ανάμεσα σε ζευγάρια, όπου ο σύντροφος ήδη μετέρχεται βία ενάντια στη
σύντροφο του. Δυστυχώς, για κάποιες γυναίκες, η αναγκαστική παραμονή στο σπίτι
δεν συμπίπτει με ένα ασφαλές καταφύγιο, ενώ έχει παρατηρηθεί προοδευτική
αύξηση του ποσοστού γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που αναζητούν
συμβουλευτική στήριξη από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης, με
εφαλτήριο επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, που εκδηλώνονται ή εντείνονται στη
διάρκεια της καραντίνας. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η λειτουργία του
Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα
παρέχοντας στις γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας τη δυνατότητα να
ενισχυθούν με τρόπο εμπιστευτικό και σε τακτική βάση, μέσα από διεπιστημονική
(ψυχοκοινωνική, εργασιακή, νομική) συμβουλευτική υποστήριξη. Η λειτουργία της
δομής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας
Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (τηλεφωνική
γραμμή SOS 15900, είκοσι επτά (27) Συμβουλευτικά Κέντρα, δέκα οκτώ (18)
Ξενώνες και δύο (2) Ξενώνες Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)).

3. Αφού μια γυναίκα σας μιλήσει για το συμβάν, ποια είναι η διαδικασία
επικοινωνίας – συνάντησης που ακολουθείτε;

Σταυρούλα Πολυζωγοπούλου, Σύμβουλος Υποδοχής

Αρχικά η γυναίκα διαβεβαιώνεται για το απόρρητο της συμβουλευτικής
διαδικασίας και ενημερώνεται για τις παρεχόμενες δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης υπό την οπτική του φύλου και οι οποίες είναι:

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
 • Ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική
  του φύλου)
 • Εργασιακή συμβουλευτική
 • Νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους
  σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης,
  καταγγελίας, κ.ά.

Στη συνέχεια παραπέμπεται στη Κοινωνική Λειτουργό για λήψη κοινωνικού
ιστορικού και διερεύνηση του αιτήματός της και είτε παραπέμπεται σε σύμβουλο του
Συμβουλευτικού κέντρου για ψυχολογική ή νομική στήριξη είτε σε σύμβουλο του
δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) πχ. Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων.
Επίσης ανάλογα την περίπτωση γίνεται παραπομπή σε εξωτερικούς φορείς καθώς
και στις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία
με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών στις αστυνομικές και εισαγγελικές
αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα
επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.α.

4. Πως λειτουργεί το ΣΚ Τρίπολης στην επαρχία της Τρίπολης και των γύρω
νομών; Ο κόσμος μιλά εύκολα ή φοβάται την κατακραυγή;

Αγγελική Χριστοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του ΚΕΘΙ ξεκίνησε την λειτουργία του τον
Οκτώβριο του 2012 και συνεχίζει το έργο του απρόσκοπτα ως και σήμερα. Εξυπηρετεί
γυναίκες μέσω της συμβουλευτικής από την Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας και τις
Περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Λακωνίας. Επίσης υπάρχει συνεργασία και με τις
υπόλοιπες δομές του δικτύου ανά την Ελλάδα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
γυναικών. Η απήχηση του κοινού που απευθύνονται καθημερινά στο συμβουλευτικό
κέντρο είναι μεγάλη και με την πάροδο του χρόνου όλο και αυξάνεται. Παρόλο που
απευθυνόμαστε σε κλειστές κοινωνίες όπου τα κοινωνικά στερεότυπα, τα ταμπού και ο
στιγματισμός βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, ωστόσο η προσέλευση των γυναικών που
αναζητούν συμβουλευτική στήριξη σταδιακά παρουσιάζει αυξανόμενη πορεία. Αυτό
οφείλεται στις άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο συμβουλευτικό
κέντρο, σε συνδυασμό με τις δράσεις δικτύωσης – ευαισθητοποίησης προς τις τοπικές
κοινωνίες σε θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων. Συνεπικουρικά οι
πανελλαδικές καμπάνιες που πραγματοποιούνται για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών συμβάλλουν στην κινητοποίηση των γυναικών, προκειμένου
να σπάσουν τη σιωπή τους και να αναζητήσουν βοήθεια.

5. Όταν συναντήσετε περιπτώσεις γυναικών όπου ο κόσμος φοβάται να
μιλήσει για το συμβάν, πώς τις αντιμετωπίζετε?

Θεοδώρα Τσαούση, Ψυχολόγος

Σύμφωνα με την προσωποκεντρική θεώρηση του Carl Rogers, πάνω
στην οποία βασίζεται και η παρεχόμενη από το ΣΚ Τρίπολης συμβουλευτική
υπό την οπτική του φύλου, κεντρική θέση κατέχει η έννοια του εαυτού και της
αυτοεικόνας του ατόμου. Στην αυτοεικόνα του ατόμου βασικό ρόλο
διαδραματίζει το περιβάλλον. Όταν το άτομο ζει σ’ένα περιβάλλον εύνοιας και
αποδοχής, τότε οι ανάγκες του αναγνωρίζονται και αισθάνεται ασφάλεια.
Αντιθέτως, όταν το άτομο βιώνει την απόρριψη και την επίκριση σ’ένα εχθρικό
περιβάλλον, συνήθως αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια με αποτέλεσμα να μην
πιστεύει στον εαυτό του και διαρκώς να προσπαθεί να απολογείται για
πράγματα που κατά κανόνα είναι αυτονόητα. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, συμβαίνει
και σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε μια κακοποιητική συντροφική/συζυγική
σχέση. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται προσπάθεια η γυναίκα να καταλάβει
πως το πρόβλημα δεν είναι ο εαυτός της αλλά ο κακοποιητής σύζυγος και η
βίαιη καθημερινότητα. Με άλλα λόγια, η συμβουλευόμενη ενδυναμώνεται και
παροτρύνεται να ξαναγαπήσει τον εαυτό της, να αποενοχοποιηθεί και να
συνειδητοποιήσει πως το άρρωστο περιβάλλον αρρωσταίνει και την ίδια.
Επομένως, μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία ενισχύεται το κίνητρο της
γυναίκας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την αλλαγή, είτε μέσω της
απομάκρυνσή της από την κακοποιητική σχέση είτε μέσα από την αναθεώρηση
και την αναπλαισίωση αυτής της σχέσης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της
ίδιας της γυναίκας, γιατί η τελική απόφαση είναι δική της.

6. Πως παροτρύνετε μια γυναίκα που ζει σε μια σχέση που της δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειας εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς του συντρόφου της/συζύγου της?

Θεοδώρα Τσαούση, Ψυχολόγος

Πολλές φορές οι γυναίκες που ζητούν βοήθεια αρχικά δυσκολεύονται
να ανοιχθούν και να μιλήσουν στον/στην σύμβουλο. Αυτό είναι απόλυτα
κατανοητό γιατί η χρόνια έκθεση στη βία και μάλιστα στην
ενδοοικογενειακή/συντροφική βία δημιουργεί έντονα συναισθήματα
ανασφάλειας, φόβου, ενοχών καθώς και απώλειας της βασικής εμπιστοσύνης
προς τους ανθρώπους αλλά και καχυποψία. Αυτό φυσικά ενισχύεται και από
το γεγονός ότι απευθύνεται και σε ένα νέο, μη οικείο πρόσωπο, τον/την
σύμβουλο.Η σύμβουλος, λοιπόν, μέσα από τη ζεστασιά της, την ειλικρίνεια και
την έλλειψη επίκρισης και κατευθυντικότητας σέβεται την εξυπηρετούμενη και
τις ανάγκες της, την τοποθετεί στο επίκεντρο της συζήτησης και προάγει την
αυτοέκφρασή της, αφού την έχει διαβεβαιώσει φυσικά για το απόρρητο της
συμβουλευτικής διαδικασίας. Φαίνεται πως βασικές δεξιότητες της συμβούλου
κατά τη συμβουλευτική διαδικάσια όπως είναι η επίδειξη ενσυναίσθησης, άνευ όρων αποδοχή, η αυθεντικότητα, η έλλειψη κατευθυντικότητας και διακρίσεων καθώς και η δημιουργία ενός ζεστού κλίματος αποτελούν τρόπους που κερδίζουν την εμπιστοσύνη μιας κακοποιημένης γυναίκας. Κατά αυτό τον τρόπο, η εξυπηρετούμενη αισθάνεται πως είναι σημαντική και ασφαλής και συνειδηποποιεί πως υπάρχει ένας άνθρωπος, η σύμβουλος, που την κατανοεί, δεν την επικρίνει και προσπαθεί μεθοδικά να την ακούσει και να την βοήθησει. Ως εκ τούτου, οι παραπάνω τεχνικές και πρακτικές συνήθως ξεμπλοκάρουν
και την πιο επιφυλακτική γυναίκα.

7. Οι τοπικοί φορείς πως μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό την καλύτερη
εξυπηρέτηση των γυναικών;

Αγγελική Χριστοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός

Η συνεργασία του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης με την κοινότητα αποτελεί
αναγκαιότητα για την υλοποίηση των σκοπών της συμβουλευτικής διαδικασίας που
εφαρμόζονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο
συνεργασίας και δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς το οποίο περιλαμβάνει μηνιαίες
τηλεφωνικές ή προσωπικές συναντήσεις, συνεχής αλληλοενημέρωση για τις δράσεις
μας, ανταλλαγή καλών πρακτικών, διοργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις
ευαισθητοποίησης και παραπομπές από ή προς το Συμβουλευτικό Κέντρο για την
καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων των γυναικών. Η δικτύωση αφορά στη συνεργασία
με ένα ευρύ δίκτυο φορέων‐υπηρεσιών στην κοινότητα όπως: δήμος, περιφέρεια,
νοσοκομείο, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ΜΚΟ, συλλόγους κ.α.. Σκοπός του
δικτύου αυτού είναι ο κάθε φορέας από το δικό του πλαίσιο, να συμβάλει στην κάλυψη
των αναγκών των γυναικών για την εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση και
στήριξή τους.

8. Τέλος, ποιος ο σκοπός και ο ρόλος του ΚΕΘΙ;

Ελένη Μητροπούλου, Νομικός

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). Ενεργοποιείται δυναμικά, στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
Ανάμεσα στους στόχους του είναι:

 • Η στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της έκδοσης επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.
 • Η άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
 • Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική του φύλου (gender training)
 • Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών.
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με την οπτική του φύλου.
 • Τέλος, το ΚΕΘΙ αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία όλων των δομών του δικτύου όπου εντάσσεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης.

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης:

Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Ισόγειο (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 2710 241814 / Fax: 2710 239592 / E-mailtripoli@isotita.grwww.kethi.gr,www.womensos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή