Δείκτης Κοινωνικής Προόδου 2020: EE27, Ελλάδα και 240 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Μέρος 2)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Αρκτικόλεξα και βραχυγραφίες: ΓΔΠΑΠ: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG Regional and Urban Policy: DGRegio). ΔΚΠ/SPI: Δείκτης
Κοινωνικής Προόδου (SPI: Social Progress Index). ΔΚΠ/ SPI-EU: ΔΚΠ/SPI της ΕΕ. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΕ27: Η ΕΕ των 27 κ-μ (χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο). κ-μ: Κράτη
μέλη. NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Κοινή Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων). NUTS2: Περιφέρειες

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1.1 Στο Μέρος
1 (https://www.arcadikanea.gr/2021/03/09/δείκτης-κοινωνικής-προόδου-2020-ee27-ελλάδα/) παρουσιάσαμε τα θλιβερά και απογοητευτικά αποτελέσματα του ΔΚΠ/SPI-EU 2020 της Ελλάδας η οποία βρίσκεται, δυστυχώς, στην ομάδα των ουραγών της ΕΕ27. 1.2 Στο παρόν
Μέρος 2 γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 240 Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2 της
ΕΕ27 μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες 1.3 Στα
Γραφήματα που ακολουθούν θα εμφανιστεί η συγκριτική αξιολόγηση της
βαθμολογίας και της θέσης κατάταξης μεταξύ 171 Ευρωπαϊκών Περιφερειών
εξαιτίας της ισοβαθμίας στις επιδόσεις που παρουσίασαν πολλές Ευρωπαϊκές
Περιφέρειες. Αυτό επιβάλλει η Μαθηματική Στατιστική για την περίπτωση των
Ταξινομημένων Δεδομένων με την Κατανομή Συχνοτήτων 1.4 Εξαιτίας των
φαινομένων SHIFT SHARE το οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο άρθρο, δε θα
πρέπει να περιμένει κανείς να συμβαίνει κάτι καλύτερο από πλευράς επιδόσεων για
τις υποκείμενες Υποκρατικές Οντότητες (Περιφέρειες, Δήμοι) όταν το υπερκείμενο
Κράτος αποτυγχάνει. Κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιδόσεων των
Περιφερειών είναι ανούσιες και αμελητέες όπως θα φανεί παρακάτω στα Γραφήματα
που ακολουθούν.

2.ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ27: 2.1 Εκτός από τις τεράστιες Διακρατικές Ανισότητες, η ΕΕ27 των
πολλών ταχυτήτων υποφέρει διαχρονικά από εξίσου τεράστιες, διαχρονικές, συνεχώς
διογκούμενες και μη αντιστρέψιμες Διαπεριφερειακές και Ενδοπεριφερειακές
Ανισότητες. Σε αυτή την κοινότοπη διαπίστωση συγκλίνει και το περιεχόμενο του
σημερινού άρθρου 2.2 Το μεγάλο Εύρος της Ανισότητας από την 1 η σε επίδοση
Περιφέρεια μέχρι την τελευταία μεταξύ των 240 Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2
σε συνδυασμό με τις ισοβαθμίες μεταξύ κάποιων Περιφερειών, οδήγησε στην
ανάγκη της επιστράτευσης της Μαθηματικής Στατιστικής για την τεκμηρίωση των
αποκλίσεων και των παρεκκλίσεων 2.3 Προς τούτο η Στατιστική Ταξινόμηση των
επιδόσεων του πληθυσμού των 240 Ευρωπαϊκών Περιφερειών, οδήγησε: (α) Σε 171
Περιφέρειες μεταξύ των 240 ένεκα ισοβαθμιών (συχνότητα fi) (β) Στην κατάταξη
(ταξινόμηση) των 240 Περιφερειών σε 10 Κλάσεις με ίσο πλάτος 5, και (γ) Στον
προσδιορισμό των Τεταρτημορίων Q 1 , Q 2 (διάμεσος) και Q 3 πέραν του
Αριθμητικού Μέσου και της Επικρατούσας Τιμής.

3.ΟΙ 10 ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 240 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:
Παρουσιάζονται στο Γράφημα 1.1. Οι κλάσεις βαίνουν κατά αύξουσα σειρά από τις
Περιφέρειες Ουραγούς στις Περιφέρειες της Αριστείας. Δυστυχώς, οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες έχουν απογοητευτικές επιδόσεις. Οι 8 ανήκουν στην 4 η κλάση των κακών επιδόσεων 55-60 και οι 5 (inter alia η Πελοπόννησος) στη αμέσως χειρότερη 3 η κλάση (50-55).

4.ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ (ΚΑΜΠΥΛΗ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Απεικονίζονται στο Γράφημα 1.2
από το οποίο συνάγεται η μορφή και ο τύπος της κατανομής των επιδόσεων των 240
Περιφερειών της ΕΕ27 ως προς το συνολικό ΔΚΠ/SGI-EU. Μια κατανομή με
Κύρτωση (λεπτόκυρτη) και με μέτρια Αρνητική Ασυμμετρία.

5.ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ27:
Αποτυπώνονται στο Γράφημα 1.3 συγκρινόμενες με το Μέσο Όρο, τη Διάμεσο (Q 2 ),
τα Τεταρτημόρια Q 1 και Q 3 και την Επικρατούσα Τιμή. Οι Σκανδιναβικές χώρες
τωόντι διδάσκουν όλους τους άλλους και μάλιστα για πολλοστή φορά το τι σημαίνει
αριστεία επί παντός του επιστητού. Γεγονός που συνειρμικά παραπέμπει στον
Πλάτωνα που λέει «Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι
δε τε παύροι (Πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι
εκλεκτοί)». Το αποκρουστικό αντιπαράδειγμα αποκαλύπτουν οι χώρες με τις
Περιφέρειες Ουραγούς (σημ.: Οι Γαλλικές του γραφήματος είναι δυο από τις πέντε
εξωχώριες ή υπερπόντιες Περιφέρειες της Γαλλίας).

6.Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 240: 6.1
Στο Γράφημα 1.4 παρουσιάζεται μια ακόμη θλιβερή εικόνα. Πρόκειται για την
κατάταξη των 13 Ελληνικών Περιφερειών μεταξύ των 240 (171 λόγω ισοβαθμιών)
6.2 Στο Γράφημα 1.5 συγκρίνεται η πρωταθλήτρια Περιφέρεια Övre Norrland SE
της ΕΕ27 με την Πελοπόννησο τόσο ως προς το συνολικό ΔΚΠ/SPI-EU 2020 όσο και
ως προς καθένα από τους 12 Πυλώνες των 55 συνιστωσών του Δείκτη (βλ. Μέρος
1).

7.ΕΚΕΙ, ΕΚΕΙ, ΕΚΕΙ,… ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ: 7.1 Δάνεια φράση που συνηθίζεται να
ακούγεται στις κερκίδες των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Υπενθυμίζεται ότι το
Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα στην Ελλάδα περιλαμβάνει την Α΄ Εθνική Κατηγορία
(Super League), τη Β΄ Εθνική Κατηγορία (Football League 1 και 2) και την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία (Ερασιτεχνική). Αυτή η κατάταξη mutatis mutandis θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για να δείξει ποιοτικά τη θέση των 13 Ελληνικών στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 1.6 7.2 Για όλα αυτά «Τις πταίει;
(ιστορικό άρθρο του Χαριλάου Τρκούπη, Εφημερίδα Καιροί, 29/6/1874» ή « Quis,
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? (Ποιος, τι, πού, με τι, γιατί, πώς,
πότε, Marcus Fabius Quintilianus)!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή