ΠΑΠΕΛ: 1 θέση εργασίας στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 1/30.03.2021 Απόφασητης 137ηςΣυνεδρίασηςτης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ανακοινώνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό αριθμό 80550και τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80550, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με αντικείμενο: «Διοικητική Υποστήριξη της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διαχείριση έργων».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Ακόμα, αναφορικά με τις απολαβές σημειώνεται ότι η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00€,(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων).Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή