Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για την περίοδο του Πάσχα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  26/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30 *(και Δημητσάνα).

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ:

05:45

14:00

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

05:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45

12:00

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  27/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ:

06:15

13:30

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ – ΙΣΘΜΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

11:00

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΑ:

14:45

ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:

05:45

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45

12:00

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  29/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΖΑΧΑ:

11:45

ΖΑΧΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

16:3Ο

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

05:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ:

05:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ:

05:45

13:30

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΘΗΒΑ – ΙΣΘΜΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

11:00

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

05:30

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:15

08:45

14:00

16:30

20:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΖΑΧΑ:

11:45

ΖΑΧΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΜΕΓ/ΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

12:00

18:30 *(και Δημητσάνα).

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:15

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

11:00

12:30

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

07:15

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

07:30

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

12:45

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

13:45

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ:

07:30

13:45

ΑΣΤΡΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

15:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

07:00

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

06:45

13:45 *(και Βυτίνα)

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:00

15:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ:

06:45

12:00

 

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 2/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

17:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

15:00

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

16:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

16:30

 

ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ 3/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

16:00

17:15

20:15

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

11:45

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

16:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

13:45

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

15:15

 

ΤΡΙΤΗ του ΠΑΣΧΑ 4/5/2021

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

06:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

09:45 Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

12:30

15:00Ισθμός – Κηφισός.

16:30

17:30Ισθμός – Πλ. Καραϊσκάκη (στάση Μετρό) – Κηφισός.

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

09:30

12:30

16:00

17:15

20:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΙΣΘΜΟΣ – ΘΗΒΑ – ΛΑΜΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

09:45

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:

08:45

14:00

16:30

ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

09:30

12:30

17:15

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:

07:15

11:45 *(Τερματίζει ΖΑΧΑ)

15:00

19:30

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

08:45

14:00

16:30

20:30

ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΤΥΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ:

11:00

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ:

16:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ:

18:30

ΛΟΥΤΡΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

13:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΡΑ –ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα):

13:45*(και ΒΥΤΙΝΑ)

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (Μαζέϊκα) – ΔΑΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ:

15:30

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ:

13:30

Ταδρομολόγια αναρτώνται και στο ktelarkadias.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή