Η Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας το 2019: Κόσμος, ΕΕ, Ελλάδα,Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Περιφέρειες (Μέρος 6)

Κωνταντίνος Γαλιώτος

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΕΕ: Ευρωπαϊκή
Ένωση. ΔΠΑ: Δείκτης Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας. κκ ΑΕΠ: Κατά κεφαλήν
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. ΠΔΠ: Πολυετές
(μακροπρόθεσμο, 7ετές) Δημοσιονομικό Πλαίσιο.. ΣΣ-
ΠΔΑ: Συνολικός και Σταθμισμένος ΔΠΑ.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: DG Regio:
Directorate General for Regional and Urban Policy
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής). EU: European Union. NGEU: New
Generation EU (Νέα Γενιά ΕΕ).. NUTS: Nomenclature
des Unités Territoriales Statistiques. RCI: Regional
Competitiveness Index.
©: Εξαιρούνται τα Καθημερινά Νέα, τα Αρκαδικά Νέα
και η ιστοσελίδα https://www.arcadikanea.gr.
Μέρος 1: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/13/η-

ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 2: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/16/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 3: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/21/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 4: https://www.arcadikanea.gr/2021/04/25/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/
Μέρος 5: https://www.arcadikanea.gr/2021/05/06/η-ανταγωνιστικότητα-της-οικονομίας-τ/

 1. ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 0.1 Με το
  παρόν άρθρο ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στην Ανταγωνιστικότητα της
  Οικονομίας μιας Χωρικής Ενότητας κατά τρόπο απαγωγικό από το γενικό στο
  ειδικό και από το μεγάλο στο μικρό 0.2 Στο τελευταίο Μέρος 6 του αφιερώματος
  παρουσιάζεται η μέτρηση, η βαθμολόγηση και η θέση κατάταξης εκάστης Περιφέρειας
  από το σύνολο των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών NUTS2 ως προς τους 3
  Υποδείκτες και τους 11 Πυλώνες στο πλαίσιο των 74 συνιστωσών (μεταβλητών)
  που συνθέτουν το ΣΣ-ΠΔΑ ή RCI (βλ. Γράφημα 1.1, Μέρους 4 του άρθρου) 0.3
  Επίσης αποτυπώνεται η σύγκριση της Σουηδικής Περιφέρειας Stockholm που είναι η
  1 η μεταξύ των 268 και της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία κατατάσσεται στη
  θέση 258 μεταξύ των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών το 2019 ως προς το ΣΣ-ΔΠΑ. Η
  βαθμολόγηση των επιδόσεων γίνεται σύμφωνα με την Κανονικοποιημένη
  Στατιστική Μορφή «z-score» που εφαρμόζει η DG Regio.
 2. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2 ΚΑΙ 1.3: Αποτυπώνονται οι «απαράδεκτες,
  κατατονικές, αποκρουστικές και δυστοπικές» επιδόσεις των 13 Ελληνικών
  Περιφερειών μεταξύ των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών ως προς τους τρείς
  Υποδείκτες του ΣΣ-ΔΠΑ (RCI), ήτοι: το Βασικό Υποδείκτη 1, τον Υποδείκτη
  Αποδοτικότητας 2 και τον Υποδείκτη Καινοτομίας 3.
 3. ΓΡΑΦΗΜΑ 1.4: Απεικονίζεται η σύγκριση των επιδόσεων του έτους 2019
  μεταξύ της Περιφέρειας της Αριστείας 2019 (Stockholm 1/268) και της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου (258/268) ως προς το ΣΣ-ΔΠΑ, τους 3 Υποδείκτες και
  τους 11 Πυλώνες των 74 συνιστωσών που βαθμολογούν την Ανταγωνιστικότητα της
  Περιφερειακής Οικονομίας.
  3.ΓΡΑΦΗΜΑ 1.5: Εμφανίζεται μια εκθετική μαθηματική συσχέτιση (ποιοτική
  και ποσοτική) του ΣΣ-ΔΠΑ με το κκ ΑΕΠ των 268 Ευρωπαϊκών Περιφερειών όπου
  αποκαλύπτεται η τεράστια σημασία της Ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής

Οικονομίας. Ανάλογες συσχετίσεις εξαρτημένων και ανεξαρτήτων μεταβλητών
μπορούν να γίνουν επί παντός του επιστητού. Επί όλων των Οικονομικών,
Πολιτικών, Θεσμικών, Διοικητικών, Επιχειρηματικών, Κοινωνικών, κ.ο.κ.
μεταβλητών της ζωής ενός τόπου, όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει το «πόσα
απίδια πιάνει ο σάκος» για τον οποιοδήποτε παράγοντα, υπαίτιο και συνυπεύθυνο
της παθογένειας και της αποτυχίας. Συσχετίσεις που δεν πρέπει να λείπουν από τα
Στρατηγικά Σχέδια και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που καταρτίζουν οι
Εταιρείες Συμβούλων για λογαριασμό των Θεσμικών Οργάνων μιας χωρικής
ενότητας.

 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ: 4.1 Ότι καυτηριάστηκε στα προηγούμενα Μέρη του
  άρθρου με τα όπλα της Επιστημονικής Γνώσης για τις κατατονικές και τις λίαν
  εξευτελιστικές επιδόσεις του 2019 της Ελλάδας και των Υποεθνικών οντοτήτων,
  διατηρούνται αναλλοίωτες και στο σημερινό άρθρο. Κοντολογίς παραπέμπουν στο
  «Αιδώς Αργείοι» (Όμηρος Ιλιάδα, ομότιτλο ποίημα του Κώστα Βάρναλη) ή όπερ το
  αυτό  στο «όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» (του Νομπελίστα ποιητή
  Γιώργου Σεφέρη) 4.2 Όμως Nil desperandum (Ποτέ μην απελπίζεσαι, Οράτιος). Οι
  κυβερνητικές πολιτικές από το β΄ εξάμηνο του 2019 μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με
  το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
  2020 (που θα αναλύσουμε στα επόμενα), το τρέχον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
  2021-2025, τον πακτωλό των πόρων και των ευνοϊκών δανείων στο πλαίσιο του ΠΔΠ
  2021-2027 συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας EUNG
  2021-2027 (βλ. άρθρο μας 362/29-3-2021 στα Αρκαδικά Νέα) καθώς και οι συνεχείς
  επιτυχίες της σταδιακής ολοκλήρωσης των Ενισχυμένων Εποπτειών της Ελλάδας (βλ.
  άρθρο μας 337/25-11-2020 στα Αρκαδικά Νέα) δημιουργούν την εμπιστοσύνη ότι
  ήγγικεν η ώρα για τη απεμπόλησης του κακού χθες και τη φυγή προς τα εμπρός.
  Άλλωστε, Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει (Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο,
  δεν θα το βρεις, Ηράκλειτος).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή