Νέες προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας | Δείτε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ ́ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Αρκαδίας (αριθμ. πρωτ. 47332/24.02.2021, ΑΔΑ: ΨΞΟΜ7Λ1-91Κ)για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη του Νομού Αρκαδίας.Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019»,καθώς και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης«17.09.2020», είναι στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον διαδικτυακό τόπο αυτής(www.ppel.gov.gr) και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος τουΔήμου Τρίπολης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 21.05.2021 και λήγειστις 31.05.2021.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σταγραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου,Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελοςαποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στακατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες καιάλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠκαι από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους :

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή