Η ανάρρωση της Ελληνικής Οικονομίας κατά την μετα-πανδημική περίοδο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 της Κυβέρνησης (Μέρος 1)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ελληνόγλωσσα αρκτικόλεξα: ΑΕΙ:
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. ΑΕΠ:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. ΓΛΚ: Γενικό
Λογιστήριο Κράτους. ΓΠΚΒ: Γραφείο
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΔΟΚ:
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος. ΔΥΕ:
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος. ΕΔΣ:
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. ΕΕ:
Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνική
Στατιστική Αρχή. ΕΣΛ: Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εθνικών (και Περιφερειακών) Λογαριασμών.
ΗΕ-ΣΕΛ: Ηνωμένα Έθνη-Σύστημα Εθνικών
Λογαριασμών. ΙΟΒΕ: Ίδρυμα Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών. ΚΕΠΕ: Κέντρο
Προγραμματισμού και Ερευνών. κ-μ: κράτος-
μέλος. ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. ΠΔΠ: Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο. ΠΣ: Πρόγραμμα Σταθερότητας. ΠΤ: Παγκόσμια Τράπεζα ΣΣΑ: Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. ΥΠΟΙΟ: Υπουργείο Οικονομικών.
Ξενόγλωσσες βραχυγραφίες: AMECO: Annual Macroeconomic database of DG-ECFIN.
Covid-19: Corona virus disease. DG ECFIN: Directorate General for Economic and Financial
Affairs. ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council. ESA: European System of National
Accounts. Eurostat: European Statistical Office. IMF: International Monetary Fund. OECD:
Organization for Economic Co-operation and Development. SARS-Cov-2: Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus-2. SNA: System of National Accounts. UN: United Nations. WB: World Bank.

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 0.1 Από το 2019 διανύουμε σήμερα το
  τρίτο έτος των anni horribiles εξαιτίας της επιθετικής πανδημίας Covid-19. Δηλαδή
  της νόσου η οποία προκαλείται από τον κορώνα-ϊό ή ορθότερα κορωνοιό (κατά τον
  καθ. Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη) SARS-Cov-2 και τις μεταλλάξεις του. Μια
  ασθένεια η οποία εκτός από την παγκόσμια υγειονομική κρίση οδήγησε νομοτελειακά
  σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση που πολλοί την παρομοιάζουν με το παγκόσμιο
  οικονομικό Krach (κραχ) του 1929. Ειδικά για την Ελλάδα ο δυσμενής αντίκτυπος της
  πανδημίας επιδείνωσε την υφιστάμενη κατάσταση της «δυστοπικής (ψευδο)
  κανονικότητας» της χώρας η οποία τελεί ακόμη υπό το Μνημονικό Ζυγό ή το grotesque
  alter ego αυτού που είναι η μωρολογία της Μετα-μνημονιακής Ενισχυμένης Εποπτείας.
  Γεγονός που θυμίζει το απόφθεγμα του Πιττακού του Μυτιληναίου «Γελά ο ανόητος και
  όταν ακόμα δεν υπάρχει κάτι το γελοίο, Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή» 0.2 Από μια
  μακρο-θεώρηση των υγειονομικών εξελίξεων αρχίζει να διαφαίνεται ένα φως στο
  τούνελ με τη λογική ότι πολλές ερευνητικές αναλύσεις συντείνουν στη γνώμη ότι έχει
  ξεκινήσει η σταδιακή πραγμάτωση της μετα-πανδημικής περιόδου με πιο πιθανή
  οριστική λήξη το 2024 (Θεού θέλοντος κατά τον Απόστολο Παύλο) 0.3 Από το 2019
  και μετά έχουν καταρτιστεί και συνεχίζουν να δημοσιεύονται πολυάριθμες
  Βραχυπρόθεσμες και Μεσομακροπρόθεσμες Οικονομετρικές Εκτιμήσεις (Προγνώσεις,
  Προβλέψεις) για το quo vadis της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής
  Οικονομίας όλων των κρατών λαμβάνοντας υπόψη τις Επιδημιολογικές και τις

Λοιμωξιολογικές Αναλύσεις για την τιθάσευση της πανδημίας. Σε όλες τις
Οικονομετρικές Εκτιμήσεις το διακαώς αναζητούμενο Άγιο Δισκοπότηρο (Holy Grail)
είναι να προσεγγιστεί στοχαστικά και πιθανοτικά με μεγάλο συντελεστή βεβαιότητας το
χρονικό σημείο καμπής το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία για τη σταδιακή
ανάρρωση ή αναθέρμανση ή ανάκαμψη των Οικονομιών 0.4 Ειδικά για την Ελλάδα
από το κομβικό annus horribilis έτος 2019 μέχρι σήμερα έχουμε συλλέξει
περισσότερες από 350 Οικονομετρικές Αναλύσεις Χρονολογικών Σειρών για το
οικονομικό quo vadis της πανδημίας και post hoc της Οικονομίας οι οποίες: (i) είναι
επαναλαμβανόμενες και αναθεωρούνται συνεχώς ανά τακτά διαστήματα
εμφανίζοντας λογικές διαφορές στη συμπερασματολογία ανάλογα προς τις
διακυμάνσεις των δεδομένων που πιστοποιούνται ανά περίοδο αναφοράς (ii)
Στηρίζονται σε Βάσεις Δεδομένων προερχόμενες από τις επίσημες Στατιστικές Αρχές
(λ.χ. ΕΛΣΤΑΤ Ελλάδα, Eurostat και AMECO για ΕΕ) ή από Διεθνείς Οργανισμούς
όπως είναι το ΔΝΤ (IMF), η ΔΤ (WB), ο ΟΟΣΑ (OECD), κ.α. Όλες οι Βάσεις
Δεδομένων καταρτίζονται σύμφωνα με το ΕΣΛ (ESA) στο πλαίσιο του ΗΕ-ΣΕΛ
(UN-SNA). Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος του Garbage in, Garbage out (σκουπίδια
εισροές, σκουπίδια εκροές). Αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς οι
οποίοι διενεργούν ανάλογες αξιόπιστες και έγκυρες εκτιμήσεις. Για παράδειγμα τα
Διεθνή Think Tank και οι Διεθνείς Εταιρείες Συμβούλων. Στην Ελλάδα το ΥΠΟΙΟ, το
ΚΕΠΠΕ, ο ΙΟΒΕ, το ΓΠΚΒ, το ΕΔΣ, τα Κέντρα Ερευνών των ΑΕΙ, το ΓΛΚ, κ.λπ.
Οικονομετρικό ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι επονομαζόμενοι Πρόδρομοι
Δείκτες τους οποίους καταρτίζουν οι ως άνω φορείς για την εκτίμηση των εξελίξεων
(λ.χ. ΔΟΚ). Για ευνόητους λόγους υφίστανται ισχυρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία,
την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα και τη φερεγγυότητα των προβλέψεων που
διενεργούν οι κακόφημοι και ιστορικά βεβαρυμμένοι με απύθμενα αμαρτήματα
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Οίκοι Αξιολόγησης, Τράπεζες, Χρηματιστηριακές
Αρχές, Funds, Διαμεσολαβητές Αγορών Κεφαλαίου και Χρήματος) (iii) Για τις ορθές
εκτιμήσεις εφαρμόζεται η Θετική και Οντολογική Οικονομική καταρτίζοντας
προσομοιώματα (μοντέλα) εκτιμήσεων για τις βραχυχρόνιες και τις μεσομακροχρόνιες
μελλοντικές εξελίξεις. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση της
Μαθηματικής Στατιστικής, της Οικονομετρίας, της Ανάλυσης Χρονολογικών
Σειρών, της Συσχέτισης και της Εξάρτησης Συντρεχόντων Μεταβλητών στο πλαίσιο
Γραμμικών και Μη Γραμμικών Παλινδρομήσεων. Όχι απλά ως μια διανοητική και
θεωρητική μαθηματική επεξεργασία αλλά με τη λογική της αιτιοκρατικής ερμηνείας,
της σχέσης αιτίου και αιτιατού και της αιτιώδους συνάφειας («άνευ αιτίου ουδέν
εστίν, Αριστοτέλης») μεταξύ όλων των συντρεχόντων ενδογενών και εξωγενών
παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το οικονομικό γίγνεσθαι. Πάντοτε,
όμως, με τη φιλοσοφία, τη λογική, την πρακτική και τη δεοντολογία του ceteris paribus
που διέπει κάθε στοχαστική εκτίμηση-πρόγνωση-πρόβλεψη των μελλοντικών
ποιοτικών και ποσοτικών εξελίξεων με κάποιο σφάλμα πρόβλεψης (prediction error)
του οποίου το μέγεθος προσδιορίζεται στο πλαίσιο σεναρίων βάσης, δυσμενών και
ευνοϊκών σεναρίων των εκτιμήσεων (iv) Ένα πρώτο παράδειγμα είναι Εποχιακές
Εκθέσεις του ECOFIN. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι τα Προγράμματα Σταθερότητας
των κ-μ της Ευρωζώνης, και (v) Όλα τα μοντέλα αναλύουν την Εθνικολογιστική
Ταυτότητα σε επίπεδο Ακολουθίας Χρονολογικών Σειρών των τιμών ex ante (πριν), on
going (κατά) και ex post (μετά) από κάποιο έτος αναφοράς λ.χ. από το 2009 έως
σήμερα (2021) και μετά μέχρι το 2021 ή το 2024 ή το 2027 κ.ο.κ. Αν κάποιος κάνει
τον κόπο να να μελετήσει τις Εκθέσεις και τα Προγράμματα θα ανατρέξει σε
τουλάχιστον 250 συνιστώσες, παράγοντες, μεταβλητές και παραμέτρους της συνολικής
Εθνικολογιστικής Ταυτότητας τις οποίες θα πρέπει να επεξεργαστεί, να αναλύσει, να

συνθέσει, να ομαδοποιήσει και να συσχετίσει κατά περίπτωση εξεταζόμενου ζητήματος
για την εξόρυξη γνώσης (vi) Όλα τα προαναφερθέντα εντάσσονται στο ανώτερο
γνωστικό πεδίο της Τεχνοκρατικής Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 1. ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ECOFIN: Εκπονούνται από την DG ECFIN για
  λογαριασμό του ECOFIN. Η DG-ECFIN τελεί υπό την πολιτική ηγεσία του
  Επιτρόπου Οικονομίας Paolo Gentiloni. Αξίζει να επισημανθεί ότι Αναπληρωτής
  Γενικός Διευθυντής της ECFIN είναι ο Declan Costello όστις διετέλεσε μέλος της
  Τριαρχίας (Τройка) και μετά της Τετραρχίας (Quadriga) ή των Θεσμών ως
  εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η DG-ECFIN δημοσιεύει Εποχιακές
  Εκθέσεις Προβλέψεων με χρονικό ορίζοντα δυο ετών συμπεριλαμβανομένου του
  τρέχοντος έτους. Η τελευταία Εαρινή Έκθεση 2021 περιέχει εκτιμήσεις για τα έτη
  2021 και 2022 με έτος αναφοράς το 2020. Οι εποχιακές εκθέσεις αναθεωρούνται
  συνεχώς καθώς μεταβάλλονται τα στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων εκάστης
  περιόδου. Οι αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων είναι περιορισμένες σε λογικά
  πλαίσια.
 2. ΤΑ 4ETH ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ: 2.1
  Εκπονούνται από τις κυβερνήσεις των κ-μ της Ευρωζώνης (όπως εν προκειμένω η
  Ελληνική) και υποβάλλονται προς έγκριση στο ECOFIN. Οι κυβερνήσεις των κ-μ της
  ΕΕ που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη υποβάλλουν τα Προγράμματα Σύγκλισης 2.2 Η
  κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας γίνεται σύμφωνα με τυποποιημένες
  Διαδικασίες, Προδιαγραφές και Κατευθυντήριες Οδηγίες. Στο συγκεκριμένο
  Πρόγραμμα της Ελλάδας έχουν ενσωματωθεί όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της
  κυβέρνησης σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες θετικές επιδράσεις του ΠΔΠ 2021-
  2027, του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2021-2026-2027 και του ευνοϊκού
  Δανεισμού 2.3 Μετά την οικονομική κρίση της ΕΕ και της Ευρωζώνης
  θεσμοθετήθηκε και νομιμοποίηθηκε η Νέα Αρχιτεκτονική της Οικονομίας της ΕΕ και
  της Ευρωζώνης που είναι γνωστή ως σύμφωνο Μερκοζί (Merkel-Sarközy). Δηλαδή η
  Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση (στην ουσία Δημοσιονομική με έμφαση στη
  Δημοσιονομική Λιτότητα) την οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο. Στο πλαίσιο
  των νομικών δεσμεύσεων των κ-μ της ΕΕ και της Ευρωζώνης δίνεται έμφαση στη
  ΔΥΕ με γνώμονα το ΣΣΑ. Με αυτές τις δεσμεύσεις υποβάλλονται προς έγκριση τα
  πάσης φύσεως Προγράμματα και ειδικά για την Ελλάδα διενεργείται επιπρόσθετα η
  Ενισχυμένη Εποπτεία (βλ. άρθρο μας 333/1-11-2020, Αρκαδικά Νέα) σε συνδυασμό
  με τις αργούσες και υπολειπόμενες de jure και de facto Μεταρρυθμίσεις 2.4 Η
  Ελληνική κυβέρνηση απέστειλε στην Κομισιόν το μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
  Σταθερότητας 2021-2024 στις 30/4/2021 το οποίο περιλαμβάνει δυο σενάρια, το
  βασικό και το δυσμενές. Κάθε χρόνο υποβάλλονται τα αντίστοιχα Προγράμματα
  εκάστης τετραετίας. Τον Απρίλιο-Μάιο του 2022 θα υποβληθεί το Πρόγραμμα 2022-
  2023-2024-2025 κοκ.
 3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ: 3.1 Θα
  μπορούν να ελέγχουν την ειλικρίνεια και να κρίνουν τις επιδόσεις των κυβερνήσεων
  στο πλαίσιο της άσκησης των Συνταγματικών Υποχρεώσεων τις οποίες οφείλουν να
  τηρούν πιστά ως πατριώτες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ευθύνονται ατομικά για
  τις επιλογές τους. Άλλωστε: Τα κράτη τότε καταστρέφονται, όταν δε μπορούν να
  ξεχωρίσουν τους σπουδαίους από τους ασήμαντους (Τοτ΄έφη τας πόλεις απόλλυσθαι,
  όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν, Αντισθένης) 3.2 Η
  συνολική κριτική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον 200
  κριτηρίων επί παντός του επιστητού ώστε να διασφαλίζονται οι ορθές πολιτικές
  επιλογές αφού «Τίποτε πιο εχθρικό δεν είναι από την κακή απόφαση (Βουλής γαρ ουδέν
  έστιν έχθιον κακής, Σοφοκλής)».(συνεχίζεται)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή