Ο γρίφος του εκλογικού νόμου για τις πρόωρες διπλές εκλογές και τα αποτελέσματα 77 Δημοσκοπήσεων (Μέρος 1)

Κωνσταντίνος Γαλιώτος

 1. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΩΡΕΣ
  ΔΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 0.1 Η επιλογή
  της προσφορότερης (optimum)
  ημερομηνίας διεξαγωγής των πρόωρων
  εκλογών (timing) για την ανάδειξη των
  μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου
  σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του
  Συντάγματος, βρίσκεται ante portas.
  Επειδή μάλιστα η ιστορική συγκυρία
  το επιβάλλει, οι πρόωρες εκλογές θα
  συνοδευτούν σε σύντομο χρονικό
  διάστημα από μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση (εξ ου διπλές εκλογές) 0.2 Η λήψη
  της απόφασης για το εκλογικό quo vadis είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται τόσο de
  jure όσο και de facto αποκλειστικά και μόνον από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της
  ΝΔ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη per se 0.3 Η απόφαση θα είναι αποτέλεσμα της στάθμισης
  εναλλακτικών σεναρίων στο πλαίσιο των οποίων συνεκτιμώνται και συνυπολογίζονται
  ποιοτικά και ποσοτικά όλοι οι συντρέχοντες ενδογενείς και εξωγενείς παράμετροι του
  επηρεάζουν το ζήτημα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν δυο πολύ ισχυρές μεταβλητές που
  λαμβάνονται υπόψη. Πρώτον η σύνθεση της νέας Βουλής εξαρτώμενης απόλυτα από
  τη βούληση του Εκλογικού Σώματος (έγκυροι ψήφοι). Δεύτερον η κατανομή των
  εδρών μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών που θα εκλεγούν, η οποία πάντοτε
  εξαρτάται από τον κατά περίπτωση ισχύοντα Εκλογικό Νόμο. Κατά συνέπεια η
  πρόβλεψη, η πρόγνωση και η εκτίμηση του timing και της έκβασης των εκλογών είναι
  ένας γρίφος ο οποίος, πέραν από τις νομικές δεσμεύσεις, τις δεοντολογικές και τις
  διαισθητικές προσεγγίσεις, ανάγεται σε προβλήματα επίλυσης Σύνθετων Συστημάτων
  Γραμμικών και Μη Γραμμικών Εξισώσεων, Στατιστικής Ανάλυσης Χρονολογικών
  Σειρών, Στατιστικής Συσχέτισης Μεταβλητών με Παλινδρομήσεις καθώς και της
  Στατιστικής Επεξεργασίας των Δεδομένων για την Εκτίμηση των Πιθανοτήτων της
  σύνθεσης της νέας Βουλής που θα προκύψει. Θέματα τα οποία αναλύονται στις
  Επιτελικές Δομές για την κατάρτιση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του
  Εκλογικού Προγραμματισμού των κομμάτων 0.4 Θα διευκολυνθεί η επικοινωνία με
  τον αναγνώστη αν επισημανθεί ότι κατά την Μεταπολιτευτική περίοδο από
  17/11/1974 μέχρι 7/7/2019 διενεργήθηκαν 18 εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη και η
  δεύτερη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ET AL (27/1/2015 και 23/9/2015
  αντίστοιχα) προέκυψαν από τις υπ΄αριθμ. 16 και 17 εκλογικές αναμετρήσεις. Η
  τρέχουσα κυβέρνηση της ΝΔ προέκυψε από την υπ΄αριθ. 18 (7/7/2019) εκλογική
  αναμέτρηση. Συνεπώς η πρόωρες διπλές εκλογές θα αντιστοιχούν εν σειρά στις υπ΄
  αριθμ. 19 και 20 εκλογικές αναμετρήσεις.
 2. ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ
  ΕΚΛΟΓΕΣ: 1.1 Όταν διενεργηθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ η πρώτη πρόωρη
  εκλογική αναμέτρηση (υπ΄αριθμ. 19) θα ισχύει ο Εκλογικός Νόμος με το Εκλογικό
  Σύστημα της Απλής Αναλογικής (Ν.4406/ΦΕΚ 133Α΄/26-6-2016) τον οποίο

νομοθέτησε η προηγούμενη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ET AL (υπ’ αριθμ
17). Με το άρθρο 2 του Νόμου καταργήθηκε το μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο
κόμμα ενώ με το άρθρο 3 διατηρήθηκε το πλαφόν 3% που είναι το όριο για την
είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή 1.2 Όταν διεξαχθεί η εν σειρά δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση (υπ΄αριθμ.20) θα ισχύσει ο νεώτερος Εκλογικός Νόμος με το Εκλογικό
Σύστημα της Κλιμακωτά Διαβαθμισμένης Ενισχυμένης Αναλογικής τον οποίο
νομοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση (Ν.4654 ΦΕΚ Α΄ 15/29-1-2020) 1.3
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος της απλής αναλογικής της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ-ET AL ψηφίστηκε επί της αρχής και κατ΄ άρθρον στις 21-7-2016 από τη
Βουλή των Ελλήνων. Έλαβε 179 θετικές ψήφους επί 281 παρόντων βουλευτών και
πέρασε με απλή πλειοψηφία αφού δε συγκέντρωσε τα 2/3 της Βουλής (200 ψήφοι).
Όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα (άρθρο 54, παρ. 1), η ψήφιση του νόμου με απλή
και όχι με αυξημένη πλειοψηφία είχε ως αποτέλεσμα να μπορεί να ισχύσει όχι από τις
έκτοτε επόμενες αλλά από τις έκτοτε μεθεπόμενες εκλογές. Έτσι οι εκλογές της
7 ης /7/2019 (υπ΄αριθμ.18) από τις οποίες εκλέχθηκε η ΝΔ διενεργήθηκαν σύμφωνα με
τον προϋφιστάμενο Εκλογικό Νόμο της Ενισχυμένης Αναλογικής που είναι γνωστός
ως Νόμος Παυλόπουλου (3636/2008 (ΦΕΚ 11 Α΄/1-2-2008) που έδωσε στο πρώτο
κόμμα (τη ΝΔ) μπόνους 50 εδρών διατηρώντας το πλαφόν 3% εισόδου στη Βουλή.
Στις εκλογές η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγαγαν
συντριπτική νίκη η οποία ήταν τριπλή. Και τούτο γιατί το ίδιο συνέβη στις εκλογές για
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (26/5/2019) καθώς και στις
εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού
(26/5/2019 και 2/6/2019) 1.4 Η Μετά την εκλογή της, η κυβέρνηση της ΝΔ
αντέδρασε δεόντως φέρνοντας στη Βουλή ένα νέο Εκλογικό Νόμο που καταργούσε
την απλή αναλογική επαναφέροντας μια νέα μορφή περισσότερο δίκαιης (από
πλευράς πλειοψηφίας) και περισσότερο αποτελεσματικής (από πλευράς
κυβερνησιμότητας) Ενισχυμένης Αναλογικής διατηρώντας το πλαφόν του 3%.
Πρόκειται για την Κλιμακωτά Διαβαθμισμένη Ενισχυμένη Αναλογική. Όπως
προαναφέρθηκε με αυτό το σύστημα θα διενεργηθεί η δεύτερη εν σειρά εκλογική
αναμέτρηση υπ΄ αριθμ.20 μετά την πρώτη πρόωρη (υπ΄αριθμ.19).

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: 2.1 Με την Απλή Αναλογική υφέρπουν πολλοί
  κίνδυνοι και απειλές εξαιτίας της αδυναμίας συγκρότησης βιώσιμης κυβέρνησης
  πλειοψηφίας ή όπως συνηθίζεται να λέγεται από την απώλεια κυβερνησιμότητας της
  χώρας. Υποβόσκουν απειλές κυβερνητικής αστάθειας, κατακερματισμού των
  κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, μανιχαιστικού διχασμού, αποδόμησης της
  κοινωνικής συνοχής, αποσυντονισμού της διοίκησης, κ.ο.κ. δημιουργώντας ένα
  επαχθές, ειδεχθές, απεχθές, ανατριχιαστικό και αποκρουστικό περιβάλλον
  γενικευμένης αποσταθεροποίησης επί παντός του επιστητού μια κρίσιμη περίοδο που η
  Ελλάδα αντιμετωπίζει Εθνικούς Κινδύνους και συγχρόνως τείνει για πρώτη φορά μετά
  από πολλά χρόνια να προχωρήσει γοργά στο δρόμο της Ανάκαμψης, της
  Ανασυγκρότησης και της Προόδου 2.2 Άλλωστε το ιστορικό προηγούμενο της
  εφαρμογής της απλής αναλογικής στη χώρα μας δεν έχει να επιδείξει τίποτε αλλά
  παρά μόνον αποτυχίες. Για παράδειγμα την περίοδο 1926-1928 που ίσχυσε η απλή
  αναλογική οι κυβερνήσεις άλλαζαν περίπου κάθε 5 μήνες. Το 1932 επανήλθε
  επιφέροντας πλήρη ακυβερνησία που οδήγησε στην ανάθεση της διακυβέρνησης στον
  Ιωάννη Μεταξά ο οποίος μετά από λίγους μήνες επέβαλε δικτατορία. Η απλή
  αναλογική επέστρεψε το 1946 με αποτέλεσμα μέχρι το 1950 να ορκιστούν περίπου 10
  κυβερνήσεις προτού γίνει η επαναφορά της ενισχυμένης αναλογικής το 1951 2.3 Η
  απλή αναλογική επιπρόσθετα δημιουργεί άδικες ισοπεδωτικές καταστάσεις προς τα
  κάτω. Υποβαθμίζει την αξία της αριστείας και προσβάλει τη βούληση και τα

δικαιώματα της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος. Για να επισημανθεί το μέγεθος
της αδικίας σε βάρος της πλειοψηφίας καλό είναι να θυμηθεί κανείς την αδικία που
έγινε σε βάρος της ΝΔ και του προέδρου και πρωθυπουργού αειμνήστου
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις εκλογές της 8ης/4/1990 οι οποίες δε διεξήχθηκαν με
το σύστημα της απλής αναλογικής αλλά διενεργήθηκαν με ένα στρεβλό και
αλχημιστικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής σύμφωνα με τον τότε Εκλογικό Νόμο
(Ν.1847 (ΦΕΚ Α΄ 105/27-4-1989) ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Νόμος
Κουτσόγιωργα. Ένα tailor made νόμο που παρασκευάστηκε λίγο πριν τις εκλογές
αποκλειστικά και μόνο για να ανακόψει την επερχόμενη ανακατάληψη της
κυβερνητικής εξουσίας από τη ΝΔ. Ήταν ένας τόσο άδικος νόμος που η ΝΔ με
πλειοψηφία 46,89% (ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 38,61%) έβγαλε μόνον 150 έδρες ενώ αν οι
εκλογές διενεργούνταν με τον προ-Κουτσόγιωργα εκλογικό νόμο της κανονικής
Ενισχυμένης Αναλογικής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα είχε σχηματίσει κυβέρνηση
διαθέτοντας 164 έδρες στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι ένεκα του σκανδάλου Κοσκωτά
ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου απέπεμψε τον Κουτσόγιωργα από την κυβέρνηση,
οπότε το ΦΕΚ του εκλογικού νόμου φέρει τις υπογραφές άλλων celebrity της τότε
crème de la crème υπουργικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ 2.4 Βεβαίως, η δεοντολογία περί
απλής αναλογικής βρίθει θεωρητικής και εξιδανικευμένης επιχειρηματολογίας
διανθισμένης με στερεότυπα φληναφήματα ουτοπιστικού ρομαντισμού η οποία είναι
πολλές φορές προσχηματική κατά το Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί
(Ορθρινό Ευαγγέλιο της Μ. Τρίτης κατά Ματθαίον) ή θυμίζει τη ρήση του Αισχύλου
Δεν υπάρχει χειρότερο κακό από τα ωραία λόγια που σε ξεγελάνε (Νόσημα γαρ
αίσχιστον είναι φημί συνθέτους λόγους καθώς και το απόφθεγμα του Μενάνδρου Ο
πονηρός ρήτορας τους νόμους λυμαίνεται (Ρήτωρ πονηρός τοις νόμοις λυμαίνεται).

 1. ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
  4.1 Είναι η διεύρυνση του Εκλογικού Σώματος με τη διευκόλυνση της Ψήφου του
  Απόδημου Ελληνισμού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου (Ν.4648/ΦΕΚ
  Α΄ 205/16-12-2019) και της μεταγενέστερης Απόφασης 27336/ΦΕΚ Β΄ 1702/5-5-
  2020 4.2 Η αποκατάσταση της κανονικότητας και η βελτίωση της επιτελεστικότητας της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού με το νέο Εκλογικό Νόμο για την Τοπική
  Αυτοδιοίκηση ο οποίος ψηφίστηκε επί της αρχής και κατ΄ άρθρο στη Βουλή την
  1 η /6/2021 μόνον από του βουλευτές της ΝΔ.
 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΠΛΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: Η προσωπική μας γνώμη (όχι άποψη)
  είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δε βιάζεται για εκλογές παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες
  είναι πολύ ευνοϊκές για τη ΝΔ. Και τούτο γιατί: (i) Oι ευνοϊκές συνθήκες θα
  συνεχίσουν να είναι ευνοϊκές και μάλιστα περισσότερο ευνοϊκές μετά το 2021 (όπως θα
  αναλύσουμε ειδικότερα σε επόμενο άρθρο) (ii) Εκλογές δε θα διεξαχθούν πριν από τη
  διενέργεια του 14 ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ το Δεκέμβριο 2021. Εκεί θα
  χαραχθεί η Στρατηγική και ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός των επομένων ετών
  αφού προηγουμένως, στο πλαίσιο των ενδοκομματικών εκλογών (περίπου Οκτώβριος
  2021), θα συγκροτηθεί το νέο οργανωτικό-διοικητικό και δομο-λειτουργικό corpus
  και animus του κόμματος (iii) Από μετρήσεις τις οποίες διεξήγαμε διαπιστώσαμε ότι
  ο Αριθμητικός Μέσος των 18 εκλογικών αναμετρήσεων της Μεταπολιτευτικής περιόδου
  είναι 2 έτη και 5½ μήνες. Δεν αρκεί όμως μόνον ο αριθμητικός μέσος ως κριτήριο
  πιθανοτικής πρόβλεψης των εκλογών αλλά απαιτείται να γνωρίζει κανείς τη μέση
  απόκλιση, την τυπική απόκλιση και τη διακύμανση της καμπύλης των συχνοτήτων
  διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα οι οποίες μεταβάλλονται ανά περιόδους
  αναφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές εξελίξεις. Κατά συνέπεια
  η πιθανότερη εποχή για τη διενέργεια των εκλογών είναι ceteris paribus το μέσον του
  γ΄ τριμήνου του 2022 ή οι αρχές του 2023 (iv) Επειδή όμως από κύλικος μέχρι

χειλέων πολλά πέλει, η ΝΔ θα βρίσκεται διαρκώς σε προετοιμασία, ετοιμότητα και
επαγρύπνηση στη βάση ενός συνεχώς επικαιροποιούμενου data in – data out
επιχειρησιακού πλάνου σύμφωνα με το Έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα (In utrumque
paratus) του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου.
(συνεχίζεται με τις δημοσκοπήσεις)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή