Γιατί η τροφή είναι το φάρμακο μας;

«Φάρµακο ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρµακο σας», ισχυριζόταν ο Ιπποκράτης, ο οποίος υποστήριζε ότι η διατροφή µας είναι µείζονος σηµασίας για τη σωµατική και ψυχική υγεία. Έπειτα από 2500 περίπου έτη, η συγκεκριµένη άποψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται από αρκετούς σύγχρονους επιστηµονικούς φορείς, οι οποίοι τονίζουν τη σπουδαιότητα των θρεπτικών ουσιών για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του οργανισµού. Ως γνωστόν, τη µοναδική πηγή πρόσληψης θρεπτικών ουσιών αποτελούν οι διάφορες τροφές που καταναλώνουµε.

H ισορροπηµένη διατροφή µπορεί να συντείνει στην πρόληψη της εκδήλωσης διαφόρων παθήσεων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, καθώς και στη διαγωγή µίας ποιοτικής ζωής, στην εξασφάλιση δηλαδή του «ευ ζην». Μέσω της τροφοδότησης των κυττάρων, ιστών και οργάνων µε τις κατάλληλες δοµικές διατροφικές ουσίες, µπορεί να προαχθεί η βέλτιστη λειτουργία του ανθρώπινου σώµατος.

H σύνδεση της Διατροφής µε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και µε πολλαπλά νοσήµατα

H διατροφή συσχετίζεται ολοένα και περισσότερο µε την εµφάνιση Χρόνιων και Αυτοάνοσων παθήσεων. Οι βασικότεροι λόγοι που εµπλέκονται στην εκδήλωση τέτοιου είδους νοσηµάτων σχετίζονται µε τη µειωµένη παραγωγή ή την ανεπάρκεια ενζύµων, ορµονών και λοιπών µορίων του µεταβολισµού του οργανισµού.

H διατροφή του µέσου Έλληνα, η οποία αποτελείται από επεξεργασµένους υδατάνθρακες, τεχνητά γλυκαντικά και τρόφιµα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, έχει επιφέρει τη µη κάλυψη των αναγκών του οργανισµού µας σε θρεπτικά στοιχεία και έχει θεωρηθεί ότι συνδέεται µε πλειάδα προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων:

Δηµιουργία χρόνιων φλεγµονών, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη απορρύθµιση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος και να πυροδοτήσουν την αυτοανοσία.

Διατάραξη της υγείας του εντερικού µικροβιώµατος

(δισεκατοµµύρια µικρόβια που εδράζονται στο έντερο). Μελέτες καταδεικνύουν ότι η µικροβιακή ισορροπία και υγεία του εντέρου συµβάλλει σηµαντικά στην εξασφάλιση ενός λειτουργικού ανοσοποιητικού συστήµατος, καθώς το 70-80% του ανοσοποιητικού µας συστήµατος εντοπίζεται στο έντερο µας.

Ορµονικές ανισορροπίες, λόγω του ότι τα τρόφιµα που καταναλώνουµε διαµορφώνουν το ορµονικό µας περιβάλλον για τις επόµενες 5-6 ώρες.

Γλυκοζυλίωση, µία µη-ενζυµατική αντίδραση που προκαλείται, όταν οι περίσσειες ποσότητες σακχάρου, που προσλαµβάνουµε, ενώνονται µε τις πρωτεΐνες, µε επακόλουθο την παραγωγή των τελικών προϊόντων της προχωρηµένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Πρόκειται για µη λειτουργικά µόρια που εναποτίθενται στα διάφορα όργανα και προκαλούν βλάβες και φλεγµονές στους ιστούς, µε αποτέλεσµα την επίταση του κινδύνου εκδήλωσης διαφόρων παθήσεων.

Οι ανισορροπίες αυτές, που προκαλούνται από τις επιβλαβείς διατροφικές συνήθειες, οδηγούν σε βιοχηµική εκτροπή τους µηχανισµούς και τη λειτουργία των κυττάρων µας, µε συνέπεια την ανάπτυξη και έκλυση Χρόνιων, Αυτοάνοσων ή Μεταβολικών νοσηµάτων. Εποµένως, καθίσταται πασιφανής η άρρηκτη σύνδεση της υγείας µας µε τη διατροφή µας.

O ρόλος της Διατροφής στην Πρόληψη και Θεραπεία Νοσηµάτων

H πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή θα µπορούσε να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην πρόληψη και στη θεραπεία διαφόρων νοσηµάτων, διότι η ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισµός µας, για να εξασφαλίσει την οµοιόσταση του, προέρχεται ως επί το πλείστον από την ποσότητα και ποιότητα των τροφών.

Πέραν αυτού, η διατροφή συγκαταλέγεται στους επιγενετικούς παράγοντες. Πρόκειται για παράγοντες που καθίστανται ικανοί να ενεργοποιήσουν δυνητικά «µοριακούς διακόπτες», οι οποίοι συνδράµουν στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης. Η Ιατρική Ακριβείας επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό του Ιπποκράτη, διότι υποστηρίζει ότι «η τροφή είναι η πληροφορία», δηλαδή το µέσο της ενεργοποίησης των γονιδίων και της έκφρασης τους.

  • Ιατρική Ακριβείας, ειδικότερα, διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο τα διατροφικά στοιχεία δρουν σε κυτταρικό επίπεδο ως ρυθµιστές των λειτουργιών ιστών και οργάνων και οι θεµελιώδεις αρχές της βασίζονται στο ότι οι τροφές αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιείται ως ένας κώδικας που ασκεί έλεγχο σε µία σωρεία λειτουργιών του σώµατος µας. Ʃε αυτές συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, οι λειτουργίες που σχετίζονται µε το ανοσοποιητικό σύστηµα, τη γονιδιακή έκφραση, τις ορµόνες, καθώς και µε το εντερικό µικροβίωµα.

Ως εκ τούτου, η σωστή διατροφή συντείνει στην επαναφορά της ορµονικής και κυτταρικής µας ισορροπίας και προάγει την καλή υγεία του εντερικού µας µικροβιώµατος. Γι’ αυτό το λόγο, το φαγητό χρησιµοποιείται από την Ιατρική Ακριβείας ως φυσικό και δραστικό φάρµακο, που εξαλείφει τις αιτίες του οποιουδήποτε νοσήµατος, εν αντιθέσει µε τα συµβατικά φάρµακα, τα οποία βοηθούν απλώς στον περιορισµό των συµπτωµάτων µίας νόσου.

Βάσει πρόσφατων επιστηµονικών ευρηµάτων, επίσης, ο µεταβολισµός αποτελεί µία θεραπευτική προσέγγιση που θα µπορούσε να καταστείλει την αυτοανοσία, καθώς είναι δυνατόν να συµβάλλει αποτελεσµατικά στη ρύθµιση του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Οι αρχές και µέθοδοι της Λειτουργικής (Θεραπευτικής) Διατροφής

Αυτό που είναι µείζονος σηµασίας έγκειται στην προσέγγιση των διατροφικών αναγκών των ατόµων, µε γνώµονα τις µεταβολικές και γενετικές τους ιδιαιτερότητες. Όλοι µας διαφέρουµε ως προς τις καθηµερινές µας διατροφικές συνήθειες, τον τρόπο ζωής και το γονιδιακό µας υπόβαθρο. Αυτή βιο-διαφορετικότητα του καθενός είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται στο διατροφικό µας πλάνο.

Λειτουργική διατροφή εξυπηρετεί αυτούς τους σκοπούς. Πρόκειται για ένα εξατοµικευµένο είδος διατροφολογικής προσέγγισης που βασίζεται στη διενέργεια γονιδιακών αναλύσεων και υποστηρίζει ότι τα µικρο-και µακροθρεπτικά συστατικά µπορούν να επενεργήσουν στο µεταβολισµό και στην έκφραση των γονιδίων.

Αξιολογεί επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στον τρόπο µε τον οποίο το σώµα επεξεργάζεται και αφοµοιώνει τα τρόφιµα, όπως είναι η υγεία του εντερικού µικροβιώµατος, η ποιότητα του ύπνου, η ορµονική πολυπλοκότητα του οργανισµού και τα επίπεδα άγχους του καθενός.

Επιπλέον, αποσκοπεί στην εξάλειψη των βασικών αιτιών διαφόρων συµπτωµάτων που µπορεί να αποτελούν ενδείξεις για ενδεχόµενες παθολογικές καταστάσεις.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, διενεργούνται Εξειδικευµένες διαγνωστικές εξετάσεις Μοριακού επιπέδου, που διερευνούν την ορµονική και µεταβολική κατάσταση του οργανισµού. Μπορεί να διεξαχθεί και γονιδιακό τεστ, στο οποίο αναλύονται 384 γενετικές παραλλαγές, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου σώµατος και του τρόπου παροχής των θρεπτικών συστατικών που πραγµατικά χρειάζεται.

Βάσει των διαγνωστικών ευρηµάτων, εκπονείται από διατροφολόγους που ειδικεύονται στη Λειτουργική Διατροφή ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα διατροφής µε διατροφικές και διαιτητικές συστάσεις. Ʃτο διατροφικό πρόγραµµα, περιλαµβάνεται µία λίστα των τροφών που πρέπει να αποφεύγονται ή να συµπεριλαµβάνονται στη διατροφή µας.

Ʃε περίπτωση που εντοπιστούν πολλές ή εκτεταµένες ανεπάρκειες, µπορεί να συσταθεί η χορήγηση, συνδυαστικά µε τη θεραπευτική διατροφική αγωγή, πρωτοκόλλων µικροθρεπτικών συστατικών και Φυσικών «Βιοµιµητικών» Ορµονών, για την ορµονική αποκατάσταση του οργανισµού.

Μέσω της τήρησης µίας διατροφής που ευθυγραµµίζεται µε τη βιολογία του ανθρώπινου οργανισµού και περιλαµβάνει αντιφλεγµονώδεις τροφές, στις ιδανικές για κάθε άτοµο ποσότητες, επιτυγχάνονται οι σωστές καύσεις του κυττάρου. Ως εκ τούτου, σταδιακά ενισχύεται ο κάθε οργανισµός µε όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά που εδραιώνουν την καλή υγεία και τις σωστές µεταβολικές λειτουργίες του κυττάρου και µπορεί να επιβραδυνθεί έως και να αναχαιτιστεί η εξέλιξη της εκάστοτε πάθησης.

Πηγή : https://cosmopoliti.com/giati-i-trofi-einai-to-farmako-mas/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή