Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2015 Δήμου Τρίπολης

Στόχος του Δήμου Τρίπολης είναι η αποτελεσματική και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε δημότη με τον πιο αποδοτικό τρόπο, με την ταυτόχρονη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του.

Ο Δήμος Τρίπολης έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, μέσω του οποίου ικανοποιεί την παραπάνω απαίτηση και το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από τη Διοίκηση.

Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, που περιλαμβάνουν: Τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Ειδικότερα, ο Δήμος δεσμεύεται σχετικά με την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Σ.Δ.Π.:

  1. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  2. Να ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ, να καθορίζει και να επιτυγχάνει στόχους που αφορούν την ποιότητα
  3. Ο προγραμματισμός των ενεργειών του να είναι πάντοτε σύμφωνος με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δημοτών.
  4. Να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
  5. Να διασφαλίζει τη διαχειριστική του ικανότητα με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
  6. Να διεξάγει ανασκοπήσεις του συστήματος και τη λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
  7. Να παρακολουθεί τον ετήσιο προγραμματισμό των έργων

Η Διοίκηση του Δήμου αναλαμβάνει να τηρήσει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και να ελέγξει, να παρακολουθεί και να ανασκοπεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει.

Ο έλεγχος και η ενδυνάμωση των παραπάνω στόχων γίνεται μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων, όπου στατιστικά επεξεργάζονται τα δεδομένα των Αρχείων ποιότητας και καθορίζονται σαφώς οι ενέργειες βελτίωσης.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Βρείτε το έντυπο ικανοποίησης πολιτών εδώ : https://www.tripolis.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4537:%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-iso-9001-2015-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&Itemid=936

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή