Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (17/11/21)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤρίπολη, 12-11-2021 Αρ. Πρωτ: 31149
ΠΡΟΣ : Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 17 Noεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄όροφος, σε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση (μεικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)» και ορισμός εκκαθαριστών
 2. Συζήτηση σχετικά με την υποβολή αιτήματος σύνταξης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με τον ν. 4447/2016 για την προστασία του ορεινού όγκου Μαινάλου
 3. Τοπική ανάπτυξη περιοχής Στενού- Αγιωργίτικων- Παρθενίου
 4. Διερεύνηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή της Κοινότητας Κανδήλας.
 5. Χρηματοδότηση για την βελτίωση Λιμνοδεξαμενής για την τοπική ανάπτυξη Κοινότητας Αραχαμιτών.
 6. Αναβάθμιση των Τοπικών Κοινοτήτων
 7. Κόμβος Agrologistics
 8. Δημιουργία ομάδας ανάπτυξης και υποστήριξης.
 9. Δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Συνείδησης»
 10. Εισήγηση για κατασκευή Ταμιευτήρα στην περιοχή «Μπαρμπουτσάνα» του ρέματος Ελισσώνα.
 11. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας του Δήμου Τρίπολης
 12. Ονοματοδοσία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 264 και 265 σε «Ιωάννη Παπαδημητρίου (Καθηγητής Χειρουργικής)
 13. Ονοματοδοσία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 735 και 737 ως «Οπλαρχηγός Μάρκος Ασσιούρας
 14. Γνωμοδότηση για ονομασία ανωνύμου οδού του Δήμου Τρίπολης, ως οδό «Αγάπης»
 15. Γνωμοδότηση για ονομασία ανωνύμου οδού του Δήμου Τρίπολης, ως οδός «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ (ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ)»
 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021
 17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021
 18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «Συντήρηση της πλατείας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη του Δήμου Τρίπολης».
 19. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΑΡΒΑΛΗ, στον κ. ΜΗΤΣΙΑ ΗΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΑ 4065»
 20. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ, στην κ. ΠΛΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΑ 3079»
 21. Ρύθμιση οφειλών κυλικείου 4ου Λυκείου Τρίπολης
 22. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» στην Κοινότητα Αρτεμισίου
 23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στον Δήμο Αθηναίων
 24. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (καφενείο), στην πλατεία της Κοινότητας Καμαρίου
 25. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη μίσθωση χώρου στέγασης Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
 26. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»
 27. Απευθείας εκμίσθωση αποθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Αλωνίσταινας στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (δ.τ. O.T.E.), αποκλειστικά για τη λειτουργία εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 28. Εκμίσθωση «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.» (δ.τ. COSMOTE) : Λύση Εκμίσθωσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Αλωνίσταινας
 29. Απευθείας εκμίσθωση χώρων εντός δημοτικών ακινήτων στις Κοινότητες Αγριακόνας, Αραχαμήτας, Κανδάλου, Κανδήλας, Κάψα, Μάκρης, Μαυρικίου και Νεστάνης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (δ.τ. O.T.E.), αποκλειστικά για τη λειτουργία εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών»
 30. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: “ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017”.
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», αναδόχου: Σταύρου Θ. Χρονόπουλου
 32. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως κατά της αρ. πρωτ. 312547/30.9.2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας ζωικών υποπροιόντων και υλικών κατηγορίας 3 στην εταιρεία FARGECO
 33. Σχετικά με την αρ. πρωτ. 30722/9-11-2021 επιστολή του κ. Γούργαρη Ευάγγελου για τη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων στο Αθήναιο της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου
 34. Συζήτηση σχετικά με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό αγριογούρουνων- τσακαλιών σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης
 35. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 36. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 37. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 38. Συμμετοχή- Εκπροσώπηση του Δήμου Τρίπολης στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού
 39. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του
 40. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής της πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης της Π.Ε.Αρκαδίας
 41. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 42. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των δαπανών των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων
 43. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στις σχολικές μονάδες της Χώρας
 44. Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος και εγγραφή του έργου : «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγριακώνας Δ.Ε.Βαλτετσίου» Δ.Ε.Βαλτετσίου
 45. Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πάπαρη στο εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας Αγίου Νικολάου.
 1. Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερώσουν μέχρι την 12η μεσημβρινή της 17ης Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη στο email του Δημοτικού Συμβουλίου dimsimbouliotripolis@gmail.com τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2021.
 2. O κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας του Δήμου Τρίπολης που αφορά στο 11ο θέμα έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά.

                                              H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή