H Προεδρία του Consilium Europaeum από τη Γαλλία με Πρόεδρο τον Macron (Μέρος 3)

Από τον Κωνσταντίνο Γαλιώτο

Οι αριθμοί – εκθέτες παραπέμπουν στις υποσημειώσεις

Μέρος 1: H Προεδρία του Consilium Europaeum από τη Γαλλία με Πρόεδρο τον Macron

Μέρος 2: H Προεδρία του Consilium Europaeum από τη Γαλλία με Πρόεδρο τον Macron (Μέρος 2)

3.ΑΡΘΡΟ Νο. 3 ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
3.1 Η ΓΑΛΛΙΑ ΩΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΕ

Η Γαλλία είναι μια κρατική-εθνική οντότητα της Γαλλοφωνίας (Francophonie) 18,19,20 η οποία ως χωρική ενότητα περιλαμβάνει τόσο τη Μητροπολιτική (France métropolitaine) όσο και την Υπερπόντια Γαλλία (La France d’outre-mer) διατηρώντας σφαίρες επιρροής (sphère d’influence) σε παγκόσμιο επίπεδο 21 .

Χαρακτηρίζεται ως μια διεθνώς δρώσα Υπερδύναμη Υψηλής Διεθνούς Πολιτικής με τεράστια Σκληρή (Στρατιωτική + Πυρηνική 22 ) και Ήπια Ισχύ. Συμμετέχει ενεργά και καθοριστικά στη λήψη ζωτικών και βαρυσήμαντων αποφάσεων για όλη την ανθρωπότητα σε συντρέχοντα και σε αλληλένδετα ζητήματα γεωπολιτικού, γεωστρατηγικού, γεωοικονομικού, επιστημονικο-τεχνολογικού, γεωπεριβαλλοντικού, γεωπολιτιστικού και γεωπολιτισμικού περιεχομένου.

Όλα τα προαναφερθέντα σε δυο επίπεδα αναφοράς:

Πρώτον στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Κρατών της σημερινής Πολυπολικής Παγκόσμιας Πραγματικότητας των 5 Υπερδυνάμεων (που διαμορφώθηκε μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ 23 ) οι οποίες αποτελούν το μόνιμο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (Le Conseil de sécurité des Nations unies de l΄Organisation des Nations unies) 24 .

Δεύτερον, στο πλαίσιο της Διεθνούς Περιφερειοποίησης με τη σύσταση Διεθνών Οργανώσεων, Οργανισμών και Fora είτε πρόκειται για Διακυβερνητικούς Οργανισμούς είτε πρόκειται για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς είτε για Διακυβερνητικούς Οργανισμούς Ειδικού Σκοπού που δεν είναι παγκόσμιοι λ.χ. Συμβούλιο της Ευρώπης (Conseil de l’ Europe) (το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με τους Ενωσιακούς Θεσμούς).

Ένα ακόμη σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι ότι η Γαλλία είναι μια avant gard χώρα που διαθέτει το prestige, το éclat (glamour) και το image της Ποιότητας, του Πολιτισμού, της Διανόησης, του Διαφωτισμού, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Προοδευτικών Κινημάτων Αιχμής, της Προστασίας των πολιτικά διωκόμενων όλου του κόσμου, της Παιδείας, της Τέχνης, της Κουλτούρας, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, των Οπλικών Συστημάτων, κ.λπ.

Μια χώρα η οποία κατέστησε τα Γαλλικά Γράμματα ταυτόσημα του Υψηλού Πνεύματος και της Υψηλής Μόρφωσης από την εποχή του Βασιλιά Ήλιου ή Βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ μέχρι σήμερα (Le Grand Roi Louis XIV ou Le Roi-Soleil, 1638-1745).

Πέραν αυτών διαθέτει τον ελιτισμό της Πολυτέλειας, της Αριστείας, του Γοήτρου και της Μεγαλοπρέπειας (Βιομηχανία Γοήτρου, l’ industrie de prestige) με το να ακτινοβολεί στα πεδία της Ποιότητας (qualité), της Αξιοπιστίας (crédibilité), του Καλού Γούστου (bon goût), της Κομψότητας (élégance), της Φινέτσας (finesse), του Στυλ (style), της Αισθητικής (esthétique), της Γαστρονομίας (gastronomie) κοκ. στο πλαίσιο της Διεθνούς Αγοράς των Επωνύμων Προϊόντων (Marché International de la Rroduit de Marque, Articles de Luxe et Nom de Marque) όλων των κλάδων, των υποκλάδων και των εξειδικευμένων τομέων της οικονομίας 25 .

Σωρευτικά όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες έχουν συμβάλλει στη διεθνή διεύρυνση του μεγέθους της Γαλλοφιλίας (Francophilie) σε αντίθεση με τις άλλες 4 υπερδυνάμεις καθώς και σε σχέση με τις μικρότερες δυνάμεις ήπιας ισχύος (λ.χ. Γερμανία) οι οποίες έχουν το μειονέκτημα ότι προκαλούν διεθνώς μεγάλη Φοβία (Phobie) 26 λ.χ. Germanophobie, Americanophobie, Anglophobie, Russophobie, Sinophobie, κ.λπ.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στην ΕΕ των 27 κ-μ (μετά από το Brexit) η Γαλλία είναι η μια και η μοναδική κρατική-εθνική οντότητα η οποία συγκεντρώνει σωρευτικά και συναθροιστικά όλες ανεξαιρέτως τις προαναφερθείσες ιδιότητες σε αντίθεση με τα άλλα κ-μ της ΕΕ των 27 που μπορεί αποσπασματικά να επιδεικνύουν κάποιες επιτυχίες (μόνιμες ή συγκυριακές) σε κάποιους τομείς ήπιας ισχύος (λ.χ. Γερμανία, Ιταλία, κ.λπ.) παραμένοντας πάντοτε στο υποκείμενο επίπεδο της «Μη- Υπερδύναμης και της Χαμηλής Πολιτικής» ή/και συνοδευόμενες από την αντιπάθεια όλων των λαών της ΕΕ και του κόσμου (λ.χ.Germanophobie ιδιαίτερα για τους Εβραίους 27 και τους Έλληνες 28 ).

Σε ότι αφορά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι η Γαλλία από ιστορικής απόψεως είναι de jure και de facto, in abstacto και in concreto η πρωταγωνίστρια χώρα της ίδρυσης, της εξέλιξης, του modus vivendi και του modus operandi του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος από την αρχική εγκαθίδρυση μέχρι σήμερα και, αναμφισβήτητα, θα είναι και στο μέλλον όπως δείχνουν οι επερχόμενες εξελίξεις.

Γεγονός το οποίο είναι ευνοϊκό για τη χώρα μας από κάθε συντρέχουσα άποψη (σκληρής και ήπιας θεώρησης) στο πλαίσιο της διαχρονικής και συνεχώς εντεινόμενης ισχύος του δόγματος Ελλάς Γαλλία Συμμαχία (Grèce France Alliance) και των τριών ακόμη atout (ατού) που είναι η Γαλλική Προεδρία του Consilium Europaeum, το Πρόγραμμα της Γαλλικής Προεδρίας και ο Πρόεδρος Macron (βλ. Μέρη 1 & 2).

(συνεχίζεται)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Η Γαλλική γλώσσα (La langue française) της οποίας η ποιότητα, ο πλούτος, το εύηχο, το
  αξιακό, διανοητικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, η διπλωματική, η τεχνολογική και η
  επιστημονική ορολογία, κ.λπ. της έχουν προσδώσει μια ελιτίστικη συγκριτική υπεροχή
  έναντι άλλων γλωσσών. Είναι μια από τις κυριότερες γλώσσες επικοινωνίας (ως μητρική και
  ως δεύτερη γλώσσα) στον πλανήτη με παρουσία ως επίσημης γλώσσας μαζί με την Αγγλική
  και στις 5 Ηπείρους. 88 κράτη και κυβερνήσεις συμμετέχουν στο Διεθνή Οργανισμό
  Γαλλοφωνίας (Organisation internationale de la Francophonie) στον οποίο συμμετέχει και η
  Ελλάδα. Είναι η επίσημη γλώσσα 32 κρατών και κυβερνήσεων. Η Γαλλική ως Lingua franca

(κοινή διάλεκτος) μαζί με την Αγγλική χρησιμοποιείται διεθνώς για την επικοινωνία των
ανθρώπων με διαφορετικές μητρικές γλώσσες καθώς και στη Διεθνή Διπλωματία. Είναι η
δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά την Αγγλική. Είναι
(μαζί με την Αγγλική) η επίσημη γλώσσα εργασίας στον ΟΗΕ, στη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή και στην Αφρικανική Ένωση. Είναι η γλώσσα των Παγκόσμιων Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών. Είναι στενά συνυφασμένη με το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα ως γλώσσα εργασίας
μαζί με την Αγγλική.Oι τρεις πρωτεύουσες των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, δηλαδή
Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο, είναι γαλλόφωνες.

 1. Πρόσφατα ο suis generis πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan μίλησε δημόσια
  για Τουρκοφωνία. Αν ένας απλός πολίτης του κόσμου κάνει μια σύγκριση (ποιοτική κα
  ποσοτική) της Γαλλοφωνίας, της Αγγλοφωνίας, της Ισπανοφωνίας, της Γερμανοφωνίας κ.λπ.
  με την Τουρκοφωνία σίγουρα θα αναφωνήσει ότι «κάποιοι μπερδεύουν το άϋλον με το
  νάιλον» (Όσιος Παϊσιος).
 2. (α) Η Ελληνική Γλώσσα ή οι Ελληνικές Γλώσσες (Les langues helléniques) όλων τω
  περιόδων κατέχουν την πιο υψηλή θέση στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Είναι
  χαρακτηριστική η ομιλία του αειμνήστου Ξενοφώντα Ζολώτα που εκφώνησε στην
  Ουάσιγκτον (2/10/1959) ενώπιον συνέδρων της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
  Ανάπτυξης, σε αγγλική υποτίθεται γλώσσα, πλην όμως σε λέξεις από την ελληνική γλώσσα
  που έχουν υιοθετηθεί από την αγγλική. Πολύτιμες πληροφορίες για τη διεθνή χρήση της
  Ελληνικής Γλώσσας μπορεί κανείς να βρει στο βιβλίο του Αριστείδη Κωνσταντινίδη «Οι
  ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα» (2004). Σε άρθρο του Γιάννη Ελαφρού που
  δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή της Κυριακής (28/9/2018) αναλύθηκαν τα αποτελέσματα
  εργασίας της Ερευνητικής Ομάδας «Εξόρυξη Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής του
  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) όπου μετρήθηκαν 7 εκατομμύρια Ελληνικές
  Λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας (αυτοτελείς λέξεις με διακριτό εννοιολογικό περιεχόμενο και
  όχι ρίζες λέξεων) (β) Hic et nunc δε γίνεται αναφορά στην Ελληνοφωνία (Hellénophone) με
  την Ελληνική ως μητρική ή/και δεύτερη γλώσσα γιατί ομιλείται σε μικρό (από ποσοτικής
  απόψεως) πληθυσμό του κόσμου, λ.χ. Ελλάδα, Κύπρος, Ελληνικές Μειονότητες σε άλλα
  κράτη, Ομογένεια κ.λπ.
 3. (α) Η Μητροπολιτική Γαλλία γεωγραφικά βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η
  Υπερπόντια Γαλλία αναφέρεται στα εδάφη και στις περιοχές εκτός Ευρώπης που βρίσκονται
  σε όλη την υφήλιο είτε αυτά ανήκουν διοικητικά ως εδάφη της Γαλλίας είτε ανήκουν στη
  σφαίρα επιρροής της Γαλλίας με ποικίλους βαθμούς αυτονομίας (β) στη σφαίρα επιρροής της
  Γαλλίας συμπεριλαμβάνεται πιο ειδικά η Ζώνης Sahel της Βόρειας Αφρικής. Είναι μια
  λωρίδα γης νότια της ερήμου της Σαχάρα που εκτείνεται δυτικά προς ανατολικά καλύπτουσα
  οριζόντια ολόκληρη την Αφρική. Διασχίζει εδάφη 13 κρατών που είναι: Σενεγάλη,
  Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Αλγερία, Νιγηρία, Καμερούν, Δημοκρατία Κεντρικής
  Αφρικής, Τσάντ, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Ερυθραία και Αιθιοπία. Η αναφορά στη Ζώνη Sahel
  σχετίζεται με την πρόσφατη συμφωνία Macron – Μητσοτάκη (βλ. Μέρος 1, παρ. 1.1).
 4. Όχι μόνον από πλευράς σκληρής (στρατιωτικής, οπλικής) ισχύος αλλά σε συνδυασμό με
  την ήπια ισχύ λ.χ. παραγωγή ενεργείας.(σ.σ. όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα τη Γαλλία θα
  προσπαθήσουν να μιμηθούν και άλλα κ-μ της ΕΕ).
 5. Η επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ έγινε στις 16/12/1991. Τότε κατάρρευσε ο
  ψυχροπολεμικός Διπολισμός ΗΠΑ (États-Unis d’Amérique) – ΕΣΣΔ (L’Union des
  républiques socialistes soviétiques). Προσωρινά οι ΗΠΑ μονοπώλησαν τη διεθνή κυριαρχία.
  Από το 1999 και μετά η εξουσία στη Ρωσία βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου Vladimir
  Putin (άλλοτε ως πρόεδρος και άλλοτε ως πρωθυπουργός) ο οποίος κατάφερε να
  ανασυγκροτήσει τη Ρωσία και να την επαναφέρει στο βάθρο της Πολυμερούς Διεθνούς
  Ηγεμονίας. Με την άνοδο των άλλων Υπερδυνάμεων από τότε μέχρι σήμερα (και ιδιαίτερα
  της Κίνας) η ηγεμονία των ΗΠΑ έχει ξεθωριάσει από κάθε συντρέχουσα άποψη (οπλική,
  οικονομική, τεχνολογική, σφαιρών επιρροής, πολιτισμική, κύρους, κ.λπ.) συνοδευόμενη από
  πολυάριθμες ήττες στη διεθνή σκακιέρα (βλ. Μέρος 2, υποσημείωση 16).
 6. Μόνιμο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Λαϊκή
  Δημοκρατία της Κίνας και Ρωσική Ομοσπονδία.
 7. Πρωτογενής παραγωγή. Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής.
  Αγροτοδιατροφική Αλυσίδα με πρωταθλητισμό στα ΠΟΠ (Προστατευομένων Ονομασιών
  Προέλευσης, Appellations d’origine protégées) και στα ΠΓΕ (Προστατευόμενων
  Γεωγραφικών Ενδείξεων, Indications géographiques protégées). Οπλικά και Δορυφορικά
  Συστήματα της εξαιρετικής Γαλλικής Πολεμικής Βιομηχανίας λ.χ μαχητικά αεροπλάνα
  (Mirage, Eurofighter), ελικόπτερα NH-90,πύραυλοι (Exocet, Scalp), τορπίλες βαρέως τύπου
  για τα υποβρύχια 214, άρματα μάχης (ΑΜΧ-30, ΤΟΜΑ ΑΜΧ-10), πυραυλάκατοι
  (Combatante, Super Vita), φρεγάτες (FREMM, Belh@rra, MEKO 200). Επώνυμα
  Βιομηχανικά και Τεχνολογικά Προϊόντα υψηλού nom de marquee (brand name). Οινοποιία
  και Αμπελουργία. Τυροκομικά Προϊόντα. Γαστρονομικά Προϊόντα-Γαλλική Κουζίνα.
  Κεραμική – Πορσελάνες- Κρύσταλλα. Αρωματοποιία. Μόδα – Υψηλή Ραπτική-Ένδυση-
  Υπόδηση. Προϊόντα Τέχνης και Υψηλής Αισθητικής, κοκ. ων ουκ έστιν αριθμός.
 8. Σημαίνει αντίθεση, εναντίωση, άρνηση, αντιπάθεια, αποτροπιασμό, κ.λπ. με τη χρήση της
  πρόθεσης αντι- σε σχέση με το δεύτερο συνθετικό.
 9. Αντισημιτισμός (antisémitisme), Γενοκτονία (génocide) και Ολοκαύτωμα (holocauste).
  Πρόσφατα (27/1/2022) εορτάστηκε η 76 η επέτειος της Ημέρας κατά της λήθης του
  Ολοκαυτώματος (La journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de
  l’Holocauste).
 10. Τα γνωστά εγκλήματα και οι ληστείες των Γερμανοναζί επιβάλλουν την καταβολή των
  Γερμανικών Αποζημιώσεων στο Ελληνικό Κράτος και στους συγγενείς των θυμάτων
  (δολοφονηθέντες, εκτελεσθέντες, ανάπηροι, καταναγκαστική εργασία στην Ελλάδα και στο
  εξωτερικό σε εργοστάσια και σε Γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης). Περιλαμβάνουν
  αθροιστικά και εντόκως: Πολεμικές Επανορθώσεις, Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο,
  Αποζημιώσεις των συγγενών των Θυμάτων, Κλοπές, κ.λπ. Μόνον οι οφειλές της Γερμανίας
  προς το Ελληνικό Κράτος (όχι το χρέος προς ιδιώτες) ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια
  ευρώ. Ευτυχώς το θέμα παραμένει ανοικτό από το 1995 (επίσημη ρηματική διακοίνωση της
  κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργό
  Εξωτερικών τον Κάρολο Παπούλια). Προς τούτο υπάρχει η μεταγενέστερη σχετική Έκθεση
  της αρμόδιας διακοινοβουλευτικής επιτροπής (17/4/2019). Στις 4/6/2019 η κυβέρνηση
  ΣΥΡΙΖΑ et al (και άλλοι) έκανε ρηματική διακοίνωση καλώντας τη Γερμανία σε ad hoc
  διαπραγματεύσεις. H Γερμανία απάντησε αρνητικά στις 18/10/2019 (κυβέρνηση ΝΔ). Η
  αρνητική τακτική της Γερμανίας στηρίζεται σε «naïf, stupide και batakçi δικολαβίστικους
  τσαρλατανισμούς (légale charlatanisme)». Κατά συνέπεια και μέχρι νεωτέρας το slogan «Δε
  ξεχνώ» (Νίκος Δήμου, 1974) για την Κύπρο και το slogan «Θυμόμαστε» (του
  ολοκαυτώματος» παραμένουν αδιάλειπτα σε ισχύ από Ελληνικής πλευράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή