LOOP: Το πρόγραμμα που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς

Δελτίο τύπου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο LOOP το οποίο υλοποιεί το Πανεπιστήμιό Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) σε συνεργασία με άλλα έξι Πανεπιστήμια, τρία υπουργεία και τέσσερις ερευνητικούς οργανισμούς από επτά συνολικά ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία και Κροατία).

Γνωρίζοντας το LOOP: Ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεχούς προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης με βάση το θεσμό του μέντορα

Το LOOP είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την καλύτερη υποστήριξη και τη διεύρυνση των επιλογών των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, μέσω:

 Του σχεδιασμού ενός εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης για νέους εκπαιδευτικούς,
που θα βασίζεται στο θεσμό του μέντορα, προκειμένου οι νέοι εκπαιδευτικοί να
υποστηριχτούν στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα και να προσαρμοστούν στην
εργασιακή κουλτούρα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν.
 Της δημιουργίας ενός επιμορφωτικού προγράμματος για μέντορες, που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες έμπειρους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ικανότητες καθοδήγησης και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του προαναφερθέντος
προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης.
 Της πιλοτικής δοκιμής στα σχολεία του δικτύου του προγράμματος LOOP και της
αποτίμησης των δυο ανωτέρω προγραμμάτων στο πλαίσιο αυτής της εφραμογής
(προκειμένου να ενταχθείτε στο δίκτυο αυτών των σχολείων παρακαλώ πατήστε εδώ ).
 Της διαμόρφωσης προτάσεων για την ενσωμάτωση προγραμμάτων εισαγωγικής
επιμόρφωσης και προγραμμάτων προετοιμασίας μεντόρων στις εθνικές εκπαιδευτικές
πολιτικές που αφορούν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Η υλοποίηση του έργου LOOP ξεκίνησε το Μάρτιο του 2020 με τον Πορτογαλικό ερευνητικό οργανισμό INOVA+ και τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Πορτογαλίας σε ρόλο συντονιστών. Αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι 3 δημόσιες αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Πορτογαλίας, το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Σλοβενίας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής από την Ελλάδα, 6 Πανεπιστήμια (το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, το Πανεπιστήμιo της Λιουμπλιάνα, το Πανεπιστήμιo Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Φρίντριχ Αλεξάντερ Ερλάνγκεν-Νυρεμβέργης, το Πανεπιστήμιο LUM Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet στην Ιταλία και το Fundación Universitaria Balmes της Ισπανίας) και 4 ερευνητικοί οργανισμοί (η INOVA, η IDEC SA, το Casa do Professor και η Ένωση Petit Philosophy) από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία και Κροατία).

Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται συστηματικά μελετώντας την τρέχουσα πραγματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών τους τους, με στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της σταδιοδρομίας, της καθοδήγησης, και της υποστήριξης των αντίστοιχων επαγγελματιών σε όλα στάδια της σταδιοδρομίας τους, αλλά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μέσω της συνεχούς υποστήριξης της επαγγελματικής τους εξέλιξης, αναβαθμίζοντας, έτσι συνολικά το επάγγελμα και συμβάλλοντας στην αύξηση της ελκυστικότητάς του.

Ειδικότερα οι τρεις Ελληνικοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και παρέχει υποστήριξη στον/στην εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και την πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών. Στο πλαίσιο του έργου, το ΙΕΠ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο συμβάλλοντας στον σχεδιασμό μέτρων και εργαλείων πολιτικής, αλλά και στην ανάλυση των συμπερασμάτων των πιλοτικών δοκιμών.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) έχει ως σκοπό του να συμβάλει δημιουργικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με υψηλά πρότυπα ποιότητας, που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των σπουδών, της έρευνας και της διδασκαλίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ηγείται της υλοποίησης του έργου σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια αρχή (ΙΕΠ) και τα συνεργαζόμενα σχολεία του Δικτύου LOOP στην Ελλάδα.

Η IDEC εξειδικεύεται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και έχει έχει μακρά εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος έχοντας υλοποιήσει πάνω από 300 προγράμματα. Η IDEC υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας την αδιάλλειπτη επικοινωνία και συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους και το δίκτυο LOOP, ενώ θα ηγείται των δράσεων διάχυσης του έργου.

Την πρώτη χρονιά υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική επισκόπηση και εμπειρική έρευνα με συμμετοχή περίπου 850 εκπαιδευτικών από τις 7 χώρες των εταίρων για τον προσδιορισμό των αναγκών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της σχετικής ερευνητικής φάσης καθώς και ο κατάλογος βέλτιστων πρακτικών που ανιχνεύθηκαν στις διάφορες χώρες θα καταστούν σύντομα δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος μας και θα
αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου, η οποία φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία στις 14-15 Δεκεμβρίου του 2021, όπου και πραγματοποιήθηκε μια Ημερίδα Αντιστοίχισης Πολιτικών (Policy Matching Workshop) με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων εκπαιδευτικών αρχών από τις χώρες- μέλη του προγράμματος καθώς και συναντήσεις εκπαιδευτικών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης με βάση το θεσμό του μέντορα μπορούν να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν στις χώρες τους.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε καλύτερα το έργο LOOP και σας προτρέπουμε να γίνετε μέλος του Δικτύου μας το οποίο αριθμεί ήδη πάνω από 100 φορείς/οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και αποτελείται από σχολεία, δημόσιες εκπαιδευτικές αρχές, Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς. Τα μέλη του δικτύου LOOP θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις ομάδες από κοινού σχεδιασμού των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης (με βάση το θεσμό του μέντορα) για νέους εκπαιδευτικούς και της προετοιμασίας μεντόρων για έμπειρους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα, καθώς και να συμμετάσχουν στην πειραματική φάση των πιλοτικών δοκιμών στα σχολεία τους, αποτελώντας τους πρώτους συμμετέχοντες στα ανωτέρω προγράμματα.

Εγγραφείτε στο δίκτυό μας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, πατώντας εδώ

Συνεχίστε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook και το Twitter

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή