Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (1/3/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    Τρίπολη, 25-2-2022                                                  Αρ. Πρωτ.: 5555

ΠΡΟΣ

1)   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 2)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 3)   Επικεφαλής παρατάξεων 4)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης 5)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε την 1η  Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ να προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν και β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για την προμήθεια Ελκυστήρα και ρυμουλκούμενου
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (πρώην καφενείο) στην πλατεία της Κοιν. Καμαρίου
 3. Έγκριση Ισολογισμού , Οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2021 και έκθεση πεπραγμένων του Ν.Π. με την επωνυμία : « Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης » Δήμου Τρίπολης
 4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 12-4-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κλ. ΚΛ168/27-1-2022 αρ. πιν. 14, ΑΓ250/26-6-2019 αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α345/2021 προδικαστική).
 5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 12-4-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κλ. ΚΛ143/27-1-2022  αρ. πιν. 3, ΑΓ245/19-6-2019 αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α280/2021 προδικαστική).
 6. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 9. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σκυροδέματος» C16/20
 10. Περί επιχορήγησης του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας (ΓΣΑ)
 11. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ.113/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) να προβεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης για το ποσό των 35.000 € στο Κτηματολόγιο Αθηνών, προς εξασφάλιση απαίτησής του κατά του Φλώρου Αριστείδη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης και εν γένει να ενεργεί τα νόμιμα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της ως  άνω εντολής  και υπεράσπισης των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τρίπολης.
 12. «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης»
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται με την επίδειξη:
 • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  της Οικονομικής Επιτροπής    

                      Τζιούμης Κωνσταντίνος

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή