Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (28/3/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    Τρίπολη, 24-3-2022                                                  Αρ. Πρωτ.: 7999

ΠΡΟΣ

1)   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 2)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 3)   Επικεφαλής παρατάξεων 4)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας προσκαλούμε την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν και β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση μελέτης και διενέργειας της απ΄ευθείας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Νεστάνης του Δήμου Τρίπολης»  και καθορισμός των όρων αυτής  σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση.
 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ” ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ & ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ” ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ” ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ  & ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ ” ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 1. Εκτέλεση υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τριμελές Συμβούλιο ν. 3068/2002) κατά τη δικάσιμο της 12-4-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. ΣΔ24/9-2-2022 αίτησης ιδιωτών προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης και κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Γ΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 12-4-2022,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ 249/25-2-2022 αρ. πιν. 13, ΑΒΕΜ: ΕΦ239/18-8-2020) έφεσης της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΕ & ΑΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης και της υπ’ αριθ. Α113/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.)
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Εφετείο Ναυπλίου κατά της υπ’ αριθ. 31/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 9-10/4/2022 στην Κοινότητα Λεβιδίου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της μάχης των Ελλήνων κατά των Τούρκων.
 1. Διοργάνωση-πραγματοποίηση παιδικών  χοροθεατρικών παραστάσεων στις 28-30/4/2022, που θα πραγματοποιηθούν στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Δήμου Τρίπολης.
 1. Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΑΣ
 1. Οικονομική Ενίσχυση Δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
 1. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Προμήθειες, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων σε Πρόσκληση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 1.  Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης»
 1. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης»
 1. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης»
 1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
 1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Κ.Α.Π. Μαρτίου 2022 που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στου Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης
 1. Παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη διαμόρφωσης πάρκου αναψυχής στη θέση Αλώνια στην Τ.Κ. Σταδίου στη ΔΕ Τεγέας» -Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται με την επίδειξη:
 • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  της Οικονομικής Επιτροπής    

                      Τζιούμης Κωνσταντίνος

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ