Εκλογές στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Τρίπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΗΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης κα Βασιλική Ψυχογιού, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14 Απριλίου 2022, για διεξαγωγή στις 29/05/2022 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Τακτικά Μελή του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης σε  Περιφερειακή Συνέλευση  που θα συγκληθεί την 29η Μαΐου 2022 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10 π. μ., στην Τρίπολη , στο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης, Εθνικής Αντιστάσεως 43 ,τηλ 2710222550, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης. 

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ). 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στην Κεντρική Διοίκηση και σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα από την ώρα επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό, μέχρι τις 18:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη του Σωματείαυ. Η καταβολή της συνδρομής του έτους 2022 και μόνον μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της Ψηφοφορίας. 

Οι εισφορές προηγούμενων ετών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2Ο22. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α’ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 5 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Εθνικής Αντιστάσεως 43 & 28/Ο4/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες: από 9.00 π.μ έως 13.00 ) αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως οτην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης, Εθνικής Αντιστάσεως 43 μέχρι 9 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Τρίπολης, Εθνικής Ανπστάσεως 43, τηλ. 2710222550, e-mail: tripoli.dpt@redcross.gr, στις ώρες: από 9.00 π.τι έως 13.00μμ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ