Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (5/7/2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 5η Ιουλίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Λιθοβουνίων στον “Αγροτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθοβουνίων” την Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022».
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του προαύλιου χώρου και του χώρου της κουζίνας του Δημοτικού Σχολείου Σιλίμνης από το Σωματείο Σιλιμνιωτών “Η Αγία Κυριακή” στις 16.07.2022»
 3. Παράταση παραχώρησης χρήσης χώρων εντός του δημοτικού ακινήτου “πρώην Δημαρχείο” Κοινότητας Ασέας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 4. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 1. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 329/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021 (συμπληρωματική κατανομή)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Εκτός Μητροπολιτικών Δήμων)».
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία γεωργικής γης και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Δήμο Τρίπολης» στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 6. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)»
 7. Τροποποίηση της αρ. 403/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Τρίπολης
 8. Ανάκληση της αρ. 393/2022 Α.Ο.Ε. και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οδών Γεωργίου Α΄και Εθνομαρτύρων στην Κοινότητα Τρίπολης» Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 9. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του Κοινοτικού Μεγάρου της Κοινότητας Νεστάνης
 10. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου : Αγροτεμάχιο στη θέση “Περπατάρη” ή “Τουρκοδένδρι” Κοινότητας Τζίβα στην “ΤΡΙΠΟΛΙCΑ 1821 Ενεργειακή Κοινότητα Π.Ε.”» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 11. «Απευθείας εκμίσθωση ή όχι του δημοτικού ακινήτου «Πλατεία της Κοινότητας Σιμιάδων» για την πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης, επ’ αφορμής της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022».
 12. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Δάρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δάρα “ΕΘΝΟΣΝΤΑΡΑ” στις 15 και 16 Αυγούστου 2022».
 13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του χώρου γύρω από την παδική χαρά της Κοινότητας Μάναρη στον «Λαογραφικό – Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μάναρη», από 12-8-2022 έως και 15-8-2022.
 14. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 15. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 1. Ρύθμιση δόσεων οφειλών Κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Τεγέας
 2. “Απόφαση για την πρόταση-ανάγκη μετονομασίας της οδού «Δολιανών» σε οδό «Όθωνα Τσαμπλάκου»”.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡOTOIXOY ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΛΙΜΕΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΜΙΑΔΕΣ”.
 4. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 5. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 6. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 7. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 8. Αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό-επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης.
 9. «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 140/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΩΑΜΖΩΗΡ-Γ5Β) που αφορά στην Εκμίσθωση έκτασης στη θέση «Ασπροβούνι» στην Κοινότητα Μάναρη του Δήμου Τρίπολης»
 10. «Απευθείας Εκμίσθωση αίθουσας δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σιλίμνης»(Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 11. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 12. Ημέρα τιμής και μνήμης Δωρητών – Ευεργετών του Δήμου Τρίπολης
 13. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020
 14. Επιστροφή  Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 15. Χορήγηση αδείας μελέτης ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» για το Ψηφιακό αρχείο του Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου
 16. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρίπολη- Βυτίνα- Λαγκάδια –Αρχαία Ολυμπία
 17. Ρύθμιση ωρών και ημερών εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται στο «Σπήλαιο Κάψια»
 18. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του σπηλαίου Κάψια
 19. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 326/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης “Κανονισμός Λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης -ΚΔΑΠ” του Δήμου Τρίπολης και της εναρμόνισης των Κανονισμών λειτουργίας όλων των δομών ΚΔΑΠ του Δήμου μας, (μετά και την συγχώνευση αυτών της ΚΕΔΗΤ στον Δήμο, ΦΕΚ 644/Β/15.2.2021) ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ.31252 2-06-2021, και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13.
 20. Επιστροφή  Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 21. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ψησταριά) ιδιοκτησίας της κας Λιαρίκου Ασπασίας του Ευαγγέλου που βρίσκεται επί των οδών Τ. Σεχιώτη & Επισκόπου Άνθιμου στην Τρίπολη.
 22. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» ιδιοκτησίας της κ. Μαγγανά Λουκά του Αντωνίου που βρίσκεται επί της οδού Νεομάρτυρος Δημητρίου 10 στην Τρίπολη.
 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφέ – Μπαρ», ιδιοκτησίας της κ. Georgieva Ivelina, που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32 στην Τρίπολη.
 24. Έκδοση απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο και ηλεκτροφορτιστή οχημάτων της εταιρείας Κανέλλης Α. & Δ. Ο.Ε. επί της οδού Ναυπλίου στο Ο.Τ. 634 της Πολεοδομικής Ενότητας Κολοκοτρώνη, επέκταση σχεδίου πόλης Τρίπολης.
 25. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του οικισμού Περθώρι του Δήμου Τρίπολης.
 26. Έγκριση κοπής δέντρων.
 27. Ρύθμιση δόσεων οφειλών κυλικείου Γυμνασίου –Λυκείου Λεβιδίου.
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.                                             

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
spot_img
spot_img

Πρόσφατα

Δημοφιλή