spot_img

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (9/8/2022)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          
                           Τρίπολη, 5-8-2022                          Αρ. Πρωτ.: 23110

ΠΡΟΣ

1)   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 2)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 3)   Επικεφαλής παρατάξεων 4)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης 5)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 09η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 15184/31-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, να συντάξει και να επιμεληθεί της κοινοποίησης εξώδικης πρόσκλησης – όχλησης στον μισθωτή με κωδικό 15598 για την μη καταβολή μέρους των μισθωμάτων για τα έτη 2015 και 2016 και από τον 11ο 2021 μέχρι σήμερα.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 13-9-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κλ. ΚΛ508/1-6-2022, αρ. πιν. 6, ΑΚ82/12-4-2022 ανακοπής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 13-9-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κλ. ΚΛ506/1-6-2022, αρ. πιν. 5, ΠΡ57/10-3-2022 προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός συμβολαιογράφου σύμφωνα με την 40/4-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, προκειμένου να προβεί σε σύνταξη φύλλου υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.
 1. Περί αποδοχής ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 21506/21-7-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρακούρτη Βασιλείου.
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 156  29/07/2022).
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 160  01/08/2022).
 1. Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, μίσθωσης χώρου στέγασης Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).
 1. Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, μίσθωσης χώρου στέγασης Αποθήκης από το Δήμο Τρίπολης.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡOTOIXOY ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΛΙΜΕΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΜΙΑΔΕΣ» ποσού 8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
 1. Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ” με δτ “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ”, προσωρινού αναδόχου του έργου “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ”».
 1. Έγκριση σχεδίου διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Ναυπλίου και Δούνια στην Τρίπολη.
 1. Περί επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ: Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης έργων από την ΔΕΔΔΗΕ.
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Τρίπολης με τίτλο “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ” στο Ε.Π” Πελοπόννησος”, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 658/29-07-2022 πρόσκλησης και έγκριση μελετών.
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΙΖΩΝ».
 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ Χ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  της Οικονομικής Επιτροπής    

                                            Τζιούμης Κωνσταντίνος

                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα

Δημοφιλή