ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ

Αδιάφοροι ή ανίκανοι;

Η επαμφοτερίζουσα στάση της δημοτικής αρχής ως προς την τοποθεσία απόρριψης των στερεών αποβλήτων της πόλης μετά την δικαστική απόφαση που απαγορεύει την συνεχή χρήση της Χωματερής...